Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

O mně

Petr Michek se narodil dne 1. prosince 1973 v Brně. Je to gurmán, má rád zvěřinu, a dobré víno. Má velmi silný emocionální vztah k Moravě, zejména Prostějovsku.

Vzdělání a působení:

 • Po maturitě se rozhodl studovat práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1992 – 1998). Studium ukončil v roce 1998 státní zkouškou a promocí, když obhájil diplomovou práci na téma: Moc a právo.
 • Po promoci (1998 – 2000) nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Špatného v Brně. V roce 2000 složil Kvalifikační zkoušky pro správce konkursní podstaty a stal se členem Komory správců majetků a likvidátorů. V letech 2002 – 2004 byl advokátním koncipientem v AK JUDr. Kalendové a v letech 2005 – 2006 pracoval jako advokátní koncipient v AK Mgr. Pleskala v Brně.
 • Mezitím začal podnikat a již v roce 2000 se stal předsedou představenstva firmy Geocart CZ, a.s., v roce 2001 předsedou představenstva společnosti Brněnská realitní, a.s., a v tomtéž roce byl jmenován správcem konkursní podstaty firmy Chvojka s.r.o. Od roku 2002 je předsedou představenstva společnosti Brněnská podílová, a.s. a od roku 2004 je předsedou představenstva společnosti Moravia watter, a.s. Od roku 2009 je předsedou představenstva společnosti Brněnská správcovská, a.s.
 • V roce 2013 se stal generálním ředitelem a později prokuristou firmy Geodis v Brně, která hospodařila tzv. „v červených číslech“. Jeho úkolem bylo firmu stabilizovat a restrukturalizovat a připravit ji k prodeji strategickému zájemci.

Politické dění:

 • Jelikož se Petr Michek již od mládí zajímal o veřejné dění, vstoupil, na základě vlivu svého otce Jaroslava Michka do České strany sociálně demokratické (ČSSD), kde působila řada známých a spolužáků z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (M. Hašek, S. Sobotka a další), a kde působil v letech 1992 – 2008/9. Následně vystoupil, protože nesouhlasil s některými praktikami, které byly prováděny, zejména mladými členy ČSSD.
 • V roce 2010 byl kontaktován členy krajského vedení nově vzniklé strany Strana práv občanů – Zemanovci a krátkou dobu tuto stranu i sponzoroval.
 • V roce 2011 vstoupil do řad členů nově zakládané strany Národní socialisté – levice 21. století (NS-lev21) bývalého premiéra a bývalého předsedy ČSSD Ing. Jiřího Paroubka. Krátce nato se Petr Michek stal místopředsedou krajské organizace NS-lev21 v Jihomoravském kraji a významným sponzorem stranických aktivit na Moravě. Dne 17. dubna 2013 mu byla usnesením Politického grémia NS-lev21 udělena licence na vedení krajské organizace strany v Olomouckém kraji, kde se stal předsedou krajské organizace.
 • Grémiem strany byl pověřen funkcí odborného mluvčího strany pro oblast zemědělství a dne 1. června 2013 byl v Praze při konání programové konference strany jmenován stínovým ministrem zemědělství za NS-lev21.
 • Dne 14. 12. 2013 v Praze, na zasedání předsednictva politické strany Lev21-NS, byl Mgr. Petr Michek zvolen místopředsedou strany. Dne 18. 4. 2015 byl na II. sjezdu strany zvolen předsedou.
 • Dne 28. 11. 2015 na programové konferenci strany v Praze podal Mgr. Petr Michek k 31. 12. 2015 rezignaci na funkci předsedy politické strany NS-Lev 21, neboť svůj úkol, konsolidovat stranu a přivést ji k programové konferenci, splnil.

Do budoucna se hodlá věnovat práci s lidmi v regionech, zejména v Olomouckém kraji.

Záliby:

 • V mládí hrával na klavír.
 • Mezi jeho aktuální záliby patří nejen zájem o literaturu, zejména historickou, ale také o myslivost a rybolov. S otcem dvakrát navštívil Jižní Afriku, odkud si dovezl řadu loveckých trofejí.
 • Rád cestuje.
 • Domluví se anglicky a částečně rusky a německy.

Rodina:

 • Se svojí manželkou Martinou se poznali ve studijních letech a po dvouleté známosti se vzali.
 • Má tři skvělé děti, nejstarší dcera se jmenuje Karolína, prostřední syn nese jméno David, a nejmladší syn je Petr po svém otci.