POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Projekty

Volební noviny

Přečtěte si mé volební noviny. Stáhnout si je můžete kliknutím zde.

Nová tvář Občanské poradny

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově dostala novou posilu. Od 1. března 2017 posílil řady představitelů Občanské poradny pan MUDr. Radim Uzel, známý český, moravský i slezský gynekolog, sexuolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel, osvětový činitel a popularizátor sexuologie a čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 

MUDr. Radim Uzel má rodové kořeny v moravských Mutěnicích a proto je společenským člověkem a oblíbeným bavičem, což společně s Jiřím Krampolem předvedl při slavnostním otevření Občanské poradny Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově v sále Společenského domu v pátek 3. března t.r., kde oba byli za své výstupy odměněni salvami smíchu a dlouhotrvajícím potleskem přítomných. 

V rámci služeb Občanské poradny JKPM v Prostějově bude veřejnosti nabídnuta jeho odborná a osvětově přednášková erudice, kterou doplní i jeho smysl pro humor, neboť stále platí: „Kdo se umí bavit a smát, žije déle“.

Úklid odpadků v okolí Hloučely

V rámci celostátní akce jarního úklidu odpadků v České republice se v sobotu 8. dubna 2017 v Prostějově uskutečnila obdobná akce, které se zúčastnilo více jak 80 osob z několika spolků. Členové pěveckého sboru Proměny, Okrašlovacího spolku, Českého svazu ochránců přírody Iris, FB skupiny Prostějov bez cenzury, sdružení Zdraví od malička, včetně zástupců Magistrátu města Prostějova a Občanské poradny Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově společně vyčistili několik kilometrů břehů říčky Hloučely od odpadků, které tam lidé během minulého roku zanechali či odhodili. Čtyři velké hromady igelitových pytlů s odpadky byly výsledkem jejich snažení o očistu přírody a biokorydoru říčky Hloučely.

Všichni přítomní byli odměněni chutným občerstvením, (gulášem a špekáčky), které ve své režii připravila Občanská poradna JKPM v Prostějově za osobní účasti Mgr. Petra Michka, který se úklidu rovněž zúčastnil. Na dotaz co ho vedlo k účasti na sobotním úklidu odpověděl: „Jako myslivec a rybář mám rád čisté vodní toky a jejich břehy bez odpadků. Proto jsme byl dnes zde“.

74_19_original

Občanská poradna

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka, která poskytuje službu základního sociálního poradenství, kde zejména poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí. Poradna rovněž usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo dostupných služeb, zejména služeb sociálních. Cílovou skupinou Občanské poradny jsou zejména senioři, ke kterým je nabídka pomoci především směřována.

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově je nestátní nezisková právnická osoba – zapsaný spolek, vedený Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 20910, IČ: 04513614

Občanská poradna se stala nedílnou součástí nabídky sociálních služeb města Prostějova. Její služby využívají i občané širšího regionu Prostějovska.

Stáří je stav mysli

Projekt „Stáří je stav mysli“ podporuje kulturní obohacení života v sociálních zařízeních pro seniory. Optimistický náhled na problémy spojené se stářím a snaha udržovat si duševní aktivitu, určitě pomáhá seniorům žít plnohodnotný život. Pořad Jiřího Krampola „Stáří je stav mysli“, je v tomto smyslu velmi výraznou vzpruhou a oživením jejich života. Velmi osobitý a humorný styl vyprávění pana Krampola vtáhne seniory do aktivní besedy. Nejvíce dotazů, a následného smíchu, bývá z vyprávění o jeho konkrétních zážitcích z „natáčení“ v průběhu dlouholeté herecké kariéry. Partnerem tohoto projektu je Jirkův kamarád Petr Michek, kterému život seniorů není lhostejný.