Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Projekty

Volební noviny

Přečtěte si mé volební noviny. Stáhnout si je můžete kliknutím zde.

Nová tvář Občanské poradny

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově dostala novou posilu. Od 1. března 2017 posílil řady představitelů Občanské poradny pan MUDr. Radim Uzel, známý český, moravský i slezský gynekolog, sexuolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel, osvětový činitel a popularizátor sexuologie a čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 

MUDr. Radim Uzel má rodové kořeny v moravských Mutěnicích a proto je společenským člověkem a oblíbeným bavičem, což společně s Jiřím Krampolem předvedl při slavnostním otevření Občanské poradny Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově v sále Společenského domu v pátek 3. března t.r., kde oba byli za své výstupy odměněni salvami smíchu a dlouhotrvajícím potleskem přítomných. 

V rámci služeb Občanské poradny JKPM v Prostějově bude veřejnosti nabídnuta jeho odborná a osvětově přednášková erudice, kterou doplní i jeho smysl pro humor, neboť stále platí: „Kdo se umí bavit a smát, žije déle“.

Úklid odpadků v okolí Hloučely

V rámci celostátní akce jarního úklidu odpadků v České republice se v sobotu 8. dubna 2017 v Prostějově uskutečnila obdobná akce, které se zúčastnilo více jak 80 osob z několika spolků. Členové pěveckého sboru Proměny, Okrašlovacího spolku, Českého svazu ochránců přírody Iris, FB skupiny Prostějov bez cenzury, sdružení Zdraví od malička, včetně zástupců Magistrátu města Prostějova a Občanské poradny Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově společně vyčistili několik kilometrů břehů říčky Hloučely od odpadků, které tam lidé během minulého roku zanechali či odhodili. Čtyři velké hromady igelitových pytlů s odpadky byly výsledkem jejich snažení o očistu přírody a biokorydoru říčky Hloučely.

Všichni přítomní byli odměněni chutným občerstvením, (gulášem a špekáčky), které ve své režii připravila Občanská poradna JKPM v Prostějově za osobní účasti Mgr. Petra Michka, který se úklidu rovněž zúčastnil. Na dotaz co ho vedlo k účasti na sobotním úklidu odpověděl: „Jako myslivec a rybář mám rád čisté vodní toky a jejich břehy bez odpadků. Proto jsme byl dnes zde“.

74_19_original

Občanská poradna

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka, která poskytuje službu základního sociálního poradenství, kde zejména poskytuje rady, informace a pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí. Poradna rovněž usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností nebo dostupných služeb, zejména služeb sociálních. Cílovou skupinou Občanské poradny jsou zejména senioři, ke kterým je nabídka pomoci především směřována.

Občanská poradna Jiřího Krampola a Petra Michka v Prostějově je nestátní nezisková právnická osoba – zapsaný spolek, vedený Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 20910, IČ: 04513614

Občanská poradna se stala nedílnou součástí nabídky sociálních služeb města Prostějova. Její služby využívají i občané širšího regionu Prostějovska.

Stáří je stav mysli

Projekt „Stáří je stav mysli“ podporuje kulturní obohacení života v sociálních zařízeních pro seniory. Optimistický náhled na problémy spojené se stářím a snaha udržovat si duševní aktivitu, určitě pomáhá seniorům žít plnohodnotný život. Pořad Jiřího Krampola „Stáří je stav mysli“, je v tomto smyslu velmi výraznou vzpruhou a oživením jejich života. Velmi osobitý a humorný styl vyprávění pana Krampola vtáhne seniory do aktivní besedy. Nejvíce dotazů, a následného smíchu, bývá z vyprávění o jeho konkrétních zážitcích z „natáčení“ v průběhu dlouholeté herecké kariéry. Partnerem tohoto projektu je Jirkův kamarád Petr Michek, kterému život seniorů není lhostejný.