Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Evropskou komisi je nutné zrušit a Evropskou unii zásadně reformovat!

Má-li myšlenka Evropské unie přežít, tak je více jak nutné, v prvé řadě zrušit Evropskou komisi
jako zbytečný byrokratický orgán a celý systém zásadně reformovat. Mimochodem Evropská
komise zaměstnává 24 tisíc lidí a celkové vedení Evropské unie se všemi svými úřady a komisemi
zaměstnává cca 60 tisíc zaměstnanců!!! Proto pracuje s ročním rozpočtem cca 10 miliard eur, což je
dnes přibližně 260 000 000 000 Kč, které zaplatí daňoví poplatníci z jednotlivých zemí EU.
Evropská komise se sídlem v Bruselu, není nikým volena, ale podle smluv Evropské unie má
monopol na vytváření právních předpisů pro všechny státy Evropské unie. Tak kde je ta
proklamovaná demokracie?

Evropská komise se skládá z komisařů, jeden pro každý členský stát EU, což jsou většinou bývalí
vysocí politici, kteří bývají ve své původní zemi tzv. „političti mrtví“ (u nás to byl bývalý premiér
za ČSSD Vladimír Špidla) a nebo jsou na tento post jmenováni za odměnu (v současnosti Věra
Jourová, dříve ČSSD, dnes ANO, která byla neoprávněně obviněna a trestně stihána).
Lidé z Evropské komise jsou nazýváni „novou evropskou šlechtou“, neboť jejich platy jsou
neskutečně vysoké. Komentátor Richard Sulík uvedl výši platů vedoucích funkcionářů Evropské
unie. Tak například bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz (německý sociální
demokrat, povoláním knihkupec) měl měsíční plat 29 000 euro (cca 754 000 Kč). Stejnou sumu
pobírá i předseda Evropské komise Jean-Cloud Junckner (bývalý premiér Lucemburska). Komisaři
Evropské komise berou měsíčně 24 000 eur, generální ředitelé mají 22 000 eur, ředitelé 18 000 eur,
vedoucí oddělení inkasují 13 000 eur, osobní asistenti pobírají 12 000 eur, atd. Poslanci Evropského
parlamentu pobírají cca 25 000 euro, z čehož si hradí asistenty i kanceláře. A jejich následné
důchody se pohybují kolem 9 000 eur!!! Pořád jsou to neskutečně vysoké platy. Ale za co? Za jakou
činnost?

Evropská komise je nechvalně známá vymýšlením různých předpisů, nařízení a zákazů – lidově
řečeno „ptákovin“, které mají chránit obyvatele EU před vším možným. Jednou je to zákaz
mentolových cigaret, jindy zákaz klasických žárovek. Následně zakázali pracovat více jak 48 hodin
týdně, potom vydali normu o velikosti jablek nebo o zakřivení okurek a následoval příkaz
podporovat výstavbu neefektivních fotovoltaických elektráren, atd.
Pokud budou v čele Evropské komise i Evropského parlamentu stát nekompetentní lidé, kteří
nepoužívají zdravého rozumu a nemají zájem na budoucím rozvoji Evropy, jako je J. C. Junckner
nebo bývalý M. Schulz, tak EU bude směřovat k zániku, neboť většina zemí, po vzoru Velké
Británie, zvolí odchod, aby ochránila své občany před nucenou islamizací svých států, což uvedení
politici vehementně prosazují!! Podle nich migrační problém nebude otázkou pro otevřenou diskusi,
ale bude to norma nadiktovaná Evropskou komisí, která každému státu stanoví přijmout povinné
množství muslimských ekonomických přistěhovalců. A chtějí to prosadit v rámci dohody tzv.
Dublin IV., kterou je nutno odmítnout! A kdo bude tento diktát odmítat, tak bude žalován
Evropskou komisí u Evropského soudu, tak jako je již dnes žalována Česká republika, Polsko a
Maďarsko, že odmítají na svá území, z bezpečnostních důvodů, přijmout muslimské imigranty.
Přitom je známo rozhodnutí Evropského soudního dvora, na základě kterého není možné žádat o
vízum z humanitárních důvodů a odvolávat se na mezinárodní nebo evropská práva. Jedinou
možností je udělení víza na základě vnitrostátního práva. Z uvedeného vyplývá, že každý stát má
právo odmítnou migranty a ti, že nemají automatické právo na azyl, ani nemají právo na volný
vstup do jakékoliv evropské země.
Je to důležitý rozsudek, neboť vítači imigrantů, kteří argumentovali univerzálními povinnostmi, tak
přišli o jeden z nejdůležitějších argumentů. Už více nemohou argumentovat v masmédiích i na
veřejnosti, že evropské právo neumožňuje odmítnout žádost o vízum z humanitárních důvodů, a že
následkem toho musíme každého žadatele vpustit na naše území a umožnit mu podat žádost o azyl.
To nyní padlo!!

Benjamin Kuras, rodák ze Zlína, upozorňuje na skutečnost, že migrace muslimů do Evropy je
plánovaná akce, která byla domluvena již v minulosti. V rámci projektu „Euro-Mediterranean
Partnership“ (také „barcelonský proces“ a „Unie pro Středomoří“) má být do Evropy postupně
dopraveno cca 56 milionů severoafrických muslimů, v tzv. „společném řízení migračních toků“,
nastolených Lisabonskou smlouvou, kteří by měli, pokud budou všichni pracovat a platit daně,
nahradit demografický úbytek obyvatelstva v Evropě mezi roky 2010 – 2050. Druhým uváděným
důvodem jejich příchodu do Evropy je prý záměr, aby bylo z čeho živit rostoucí počty evropských
důchodců!?! Skutečnost je ovšem jiná. Migrace, místo aby se stala přínosem, tak se stala
ekonomickou zátěží, neboť většina příchozích jsou nevzdělaní ekonomičtí imigranti, kteří nechtějí
pracovat a požadují vysoké sociální dávky a zaopatření!!!

Stanoviska našich politiků k migraci jsou různá, od naivních představ, až po realistické uvažování.
Například poslanec Evropského parlamentu za ČSSD Miroslav Poche, který je údajně navrhován
novým ministrem zahraničí v Babišově vládě, v roce 2015 na téma migrace uvedl. „Neotáčejme se
k uprchlíkům zády, měli bychom je v České republice přijmout a poskytnout jim prostor pro nový
život“. Jako by neviděl či nechtěl vidět co se děje v Bruselu, Paříži či Londýně!
Naopak prezident republiky Miloš Zeman na téma migrace několikrát vystoupil. Cituji: „Chcete-li
slyšet nevyřčenou pravdu. Islámská migrace není integrovatelná a není asymilovatelná do evropské
kultury“. „Podle mého názoru větší díl viny leží na současném vedení Evropské unie, které je
naprosto neschopné, byrokratické, způsobuje odcizení evropských občanů od evropských institucí…
Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme ideovou policii, nepotřebujeme nový úřad pro tisk a
informace, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti….“.

„Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny“. Se vším co bylo Milošem
Zemanem řečeno na téma migrace, lze pouze souhlasit!