Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Hodnoty života a jejich dnešní proměny

Nedávno jsem dostal e-mail s názvem „Jak se změnily hodnoty života“ a jako autor byl podepsán Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c. Jaroslav Maxmilián Kašparů (nar. 1950 v Žirovnici), majitel rekordního počtu vysokoškolských titulů, je jako spisovatel známý pod autorským jménem Max Kašparů. Jinak je to český řeckokatolický kněz, psychiatr, pedagog, premonstrátský terciář, autor duchovní literatury a esperantista, který působí v Pelhřimově a žije v Rynárci. V letech 2012 – 2015 působil ve funkci zastupitele kraje Vysočina a od května 2015 je členem Rady české televize.
Ve svém příspěvku se zamyslel nad hodnotami života a jejich současnými proměnami. Cituji: „Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů – pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby.
Z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, ze závisti boj o spravedlnost, hněv se změnil ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti neurozám, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň a lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. Díky této moderní nomenklatuře se starý kontinent zbavil těžkých hříšníků“.
K tomu lze dodat, že „hulvátství je dnes většinou považováno za svobodu projevu, okrádání se definuje jako svobodný trh, zanedbaná výchova dětí je omlouvána tvorbou vlastního názoru potomstva, neúcta k tradicím předků se vydává za vítězství zdravého rozumu a likvidace pozitivních hodnot je prý zbavení se předsudků“.
„Svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor“.
Že jste se s tím už setkali? Není divu, masmédia nás dnem i nocí přesvědčují o své pravdě! A do toho všeho přicházejí do Evropy statisíce ekonomických, převážně muslimských imigrantů. A západoevropští politici – Junckner, Merkelová, Macron, Schulz, Avramopoulos a další nás přesvědčují, že máme být solidární a přijmout je na svá území. Pokud tak neučiníme, tak nám odejmou evropské dotace! Že by měli lépe chránit vnější evropské hranice před bezpřehou imigrační vlnou je doposud pořádně nenapadlo. K výzvám, aby řešili bezpečnost vlastních obyvatel před muslimským džihádem a terorismem, který se šíří z předměstí západoevropských měst, jsou většinou hluší!!
A pražská „kavárna“ prohlašuje – uprchlíci nejsou hrozbou pro evropskou společnost, kdyby jich přišly statisíce, byli by tu spíše užiteční, každá společnost je tím více inteligentní, čím více je heterogenní!?! (viz Václav Bělohradský, Co nás opravdu ohrožuje, Právo 15. 2. 2018). Neúspěšný kandidát na prezidenta České republiky prof. Jiří Drahoš si myslí, že integraci cca 3 500 uprchlíků zvládneme, ale kolik to bude stát ho nezajímá!
Přitom západní občanská společnost jako taková si čím dál více uvědomuje, že je jejich vládnoucí elity zrazují, a proto zde vznikají protestní hnutí a politické strany.
Jeden z nejprestižnějších politologů a sociologů přítomnosti, profesor amerických univerzit Stanford, Yale, Harvard aj., 92 letý Giovanni Sartori, který nedávno zesnul, pro list Il Giornale prohlásil: „Invazní vlna z islámských zemí se musí zarazit, islám nelze integrovat do evropské tradice. Říkám to řadu desetiletí.
Tvrzení, že lze mírovým způsobem integrovat obrovskou komunitu muslimů, věrnou teokratickému monoteismu, která odmítá akceptovat separaci politiké a náboženské moci je katastrofální iluze. Tato nesmyslná fantazie povede k válkám čím dál tím otevřenějším a současnějším.
Islám po třicetileté přítomnosti v západní Evropě odhalil pravou tvář. Jeho adepti jsou ochotni se vyhodit do povětří, a to pomocí nejmodernějších technologií. Islám se nevyvíjí, neboť jde o teokratický monoteismus, formovaný v 7. století, který je zcela nekompatibilní se západním monoteismem. Západní společnosti jsou založeny na suverenitě lidu, islám na suverenitě Alláha. Integrace muslimů do naší společnosti není možná! Od roku 630 nezná historie jeden případ muslimské integrace do nemuslimské společnosti. Ve Velké Británii a ve Francii je třetí generace muslimů ještě fanatičtější a víc násilná než ty předchozí.
Islám není schopen evoluce. Je to svět bez pohybu, který nikdy nevstoupil do industriálního věku, ani ty nejbohatší muslimské země. Mají obrovské bohatství v ropě, ale nic nejsou schopni vyrobit, všechno musí dovážet. Symbolem jejich civilizace je bazar“.
Na otázku co tedy dělat, odpověděl: „Respektovat zákony a (přijatá) pravidla. Každý imigrant musí mít vízum, dokumenty, jasnou identitu. Ilegálové musí být odsunuti zpátky do svých zemí. Ti kteří zůstanou, nemohou dostat volební právo, jinak muslimové vytvoří nebo ovládnou politické strany a v důsledku jejich vysoké porodnosti budeme ztraceni a během pár desetiletí to tu všechno ovládnou. Staneme se menšinou ve státě ovládaném právem šaria. Žil jsem třicet let v USA, měl jsem všechna práva, kromě volebního a nevadilo mi to“.
Na otázku, jak by řešil transfer migrantů po lodích odpověděl: „Říkám, že jsme ve válce, kdy druhá strana nerespektuje teritoriální vody. Pošleme letadla k libyjským břehům, potopme lodi v přístavech. Je to jediná reálná možnost jak je odradit od invaze do Evropy. Po dvou, třech útocích přestanou. Dnes máme v Evropě lidské bomby, islámské mučedníky, což svědčí, že se blíží vyvrcholení“. Děsivá vize. Tak kdy se již konečně začneme účelně bránit?