Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Co nám chystá EU?

V deníku Právo ze dne 2. listopadu 2017, v příspěvku sociologa a europoslance Jana Kellera – Až se jaro zeptá, ve kterém hodnotí neochotu politických stran v ČR sestavit vládu, zaznělo. Cituji: „Pokud budou strany ve svých obstrukcích pokračovat, budeme půl roku přešlapovat v provizoriu, než se někdy v červnu dočkáme nových voleb. Naši vládní představitelé se plnohodnotně nezůčastní klíčové debaty, která mezitím proběhne na evropské úrovni. Jednat se má o definitivní změnu azylové politiky. Má dojít k „evropeizaci“ azylových procedur. V praxi to znamená, že žádosti o udělení azylu nebude už vyřizovat první země, do níž migrant připluje. V této zemi budou nově příchozím pouze odebrány otisky prstů a sepsán protokol.
O tom, do kterého státu budou přemístěni, rozhodne Evropská azylová agentura, úřad se sídlem v Bruselu. Úředníci budou postupovat podle tabulek, které zajistí rovnoměrné rozdělení žadatelů do všech členských států. Podle potřeby budou počty přidělených žadatelů všem zemím automaticky navyšovány. Verdikt úřadu bude definitivní, nebude možno se proti němu odvolat“.

Z uvedeného je vidět, že bruselští neomarxisté, globalisté a prosazovatelé multikulturní Evropy se svého plánu islamizovat Evropu nevzdávají. Místo, aby se zabývali bezpečnostní politikou jak zajistit bezpečnost a ochranu evropských obyvatel před hordami ekonomických muslimských migrantů, tak se snaží obejít národní vlády a z pozice síly jim nadiktovat kolik migrantů mají na svá území přijmout. Názory řadových obyvatel a jejich bezpečnost, je vůbec nezajímají. Přitom by stačilo důsledně chránit evropské hranice a nevítané ilegální hosty vracet zpět do zemí jejich původu.

Do Severní Koree se migranti nehrnou, ale pokud se tak stane jsou většinou odsouzeni na 12 let nucených prací. V Iránu nezvaný migrant skončí ve vězení na dlouhou dobu, v Afganistánu je většinou zastřelen. Pokud je vyměněn za výkupné, tak si může gratulovat, že přežil. V Saudské Arábii, která nebere z bezpečnostních důvodů ani migranty muslimské víry čeká ilegálního narušitele hranic několik let věznění, v Číně se takový odvážlivec dočká rovněž uvěznění a ve Venezuele je ilegální migrant většinou považován za špiona a jeho život bývá velmi krátký. Austrálie lodě s ilegálními migranty do svých přístavů nepouští. Pokud tam přesto proniknou, tak je čeká internační tábor. Jenom v Evropské unii jsou vítáni!?!
Když se jim podaří dostat do některé západoevropské země (např. Velké Británie, Francie, Itálie, Německa či Rakouska, atd.), tak dostávají kartu sociální pojišťovny, mobilní telefon s volným tarifem, bezplatné ubytování a bezplatnou zdravotní péči, vysoké kapesné, bezplatný jazykový kurz, volné jízdné na autobusovou i železniční dopravu, dětské přídavky a neziskové organizace jim zajistí bezplatného právního zástupce, který jim radí, jak se vyhnout vykázání z dané země. Takový pobyt, na úkor domácího obyvatelstva, je pro ně lákavou dovolenou, na které se za chvíli nudí a potom páchají trestnou činnost. Policejní statistiky o tom hovoří jasně.

Bruselští byrokraté se neustále snaží naplnit program EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership), který je nazýván „Barcelonským procesem“, který počítá s přistěhováním 50 až 80 milionů muslimů do zemí Evropské unie do roku 2050!!! Přitom dnes již v zemích EU žije cca 52 – 54 milionů muslimů, jejichž počet stoupá téměř geometrickou řadou, neboť porodnost muslimských žen mnohokrát překračuje porodnost žen evropských. Evropě tak v několika desetiletích hrozí demografická změna obyvatelstva ve prospěch muslimů.
Usnesení tzv. Barcelonského procesu podepsaly mimo států EU také Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinci, Sýrie, Turecko a další státy, včetně Izraele, který patrně doufal, že s odlivem muslimů do Evropy se mu uleví od neustálých útoků na jeho území.

Evropští politici (Barroso, Junckner, Merkelová, Macron atd.), tak vědomě, napomáhají likvidaci evropské kultury a evropského dědictví. Nejdále se svojí vstřícnou politikou vůči muslimům, jsou vedle Španělů, Francouzů a Britů také Němci, kteří v Kolíně nad Rýnem povolili výstavbu jedné z největších mešit v městské části Ehrenfeld, kterou pro místní muslimy postaví Turecko-islámská unie (Ditib). Projekt bude stát 20 milionů eur (cca 497 milionů Kč). Výstavbu mešity podpořili němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice!!! Kolínský starosta Fritz Schramm projekt obhajoval tvrzením, že velkoměsto jako Kolín potřebuje centrální mešitu, neboť se nehodí, aby se muslimové modlili v halách starých fabrik a na zadních dvorech. Smutnou skutečností je, že představitelé evropských levicových stran ztratili pud sebezáchovy neboť neznají dějiny islámských útoků na Evropské země a svým jednáním přispívají k islamizaci evropského kontinentu a k zániku evropské kultury a její identity.
Odborníci na přistěhovalectví odhadují, že za 40 let bude Francie muslimskou zemí. Stejný osud čeká i Velkou Británii, kde je dnes již více jak tisíc mešit a v Nizozemí nabudou muslimové většinu již za 15 let. A čekají nás další překvapení.

V bruselské centrále EU se již dnes připravují „noty“ pro vznik Evropského superstátu. Jednotlivé státy EU by se měly vzdát vlastních armád, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému a vlastní měny. Rovněž by se měly vzdát kontroly nad svými státními hranicemi včetně režimu vpouštění a usídlování migrantů, na což ve svém článku právě poukazuje europoslanec Jan Keller. Uvedené požadavky jsou nelítostným útokem na suverenitu členských států EU, které by se ji měly dobrovolně vzdát!?! A tomu je nutné se bránit všemi prostředky, třeba i vystoupením z EU, o které se již dnes říká, že je nereformovatelná!!!

Přitom ekonomičtí migranti nemají podle rozhodnutí Evropského soudního dvora automatické právo na humanitární vízum. Je možné je z bezpečnostních i ze zdravotních důvodů odmítat. Radikální islamisté, tak jak se projevují ve státech západní Evropy, hlásají nadřazenost určité skupiny nad jinou (mužů nad ženami, věřících nad nevěřícími), což jsou atributy politické ideologie a nikoliv náboženství, takže jsou srovnatelné s ideologiemi komunismu, nacismu a fašismu, které v České republice stojí mimo zákon a jejich propagace je pod trestem odnětí svobody zakázaná. Takže proti rasistické islámské ideologii máme plné právo se bránit.

Mementem by pro nás měla být slova zavražděného nizozemského režiséra Theo van Gogha, který krátce před svou smrtí řekl: „Multikulturalismus je zdvořilé ustupování roztahovačnému hostu, který vás postupně vytěsňuje z vašeho příbytku“. A bohužel měl pravdu! Proto nastal čas bránit budoucnost Evropy a našich dětí.