Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Zapomenuté 29. září 1938

V minulých dnech, aniž by to některá masmédia připomenula, uplynulo 79 let od přijetí tzv. „mnichovského diktátu“ vůči Československu – Mnichovské dohody čtyř velmocí, na základě které muselo Československo předat nacistickému Německu třetinu svého území osídleného převážně německou menšinou.

Na základě iniciativy britské a francouzské diplomacie a z podnětu italského vůdce B. Mussoliniho byla tehdy do Mnichova svolána konference evropských velmocí: Německa (A. Hitler), Velké Británie (N. Chamberlain), Francie (E. Daladier) a Itálie (B. Mussolini) k projednání německých územních požadavků vůči Československu. Po půlnoci 30. září podepsali přítomní dohodu, která plně akceptovala německé požadavky, přičemž zástupci Československa k jednání nebyli přizváni. Druhý den na Pražském hradě přijala vláda Československé republiky, v přítomnosti prezidenta E. Beneše, mnichovský diktát a prezident Beneš poté dne 5. října abdikoval na funkci prezidenta a 22. října 1938 odletěl do Anglie.

O necelého půl roku později (15. března 1939) obsadila německá vojska zbytek republiky a již den předtím slovenský sněm v Bratislavě vyhlásil nezávislý a samostatný stát. Dne 16. března 1939 vydal v Praze Adolf Hitler výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (č.75 / 1939 Sb.) a Československo zmizelo z mapy Evropy.

Druhá světová válka poté vypukla 1. září 1939, když německá vojska napadla Polsko. Německým terorem, bombardováním českých a moravských měst spojeneckým letectvem a na válečných frontách zahynulo cca více jak 300 000 československých občanů.

Na základě závěrů spojenecké konference (SSSR, USA a Velké Británie) v Postupimi (17. 7. – 2. 8. 1945) bylo na základě podnětu Velké Británie rozhodnuto o odsunu německého obyvatelstva z Polska a Československa do Rakouska a Německa.

V roce 1947 prezident Československé republiky Dr. Edvard Beneš prohlásil:
„Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal významné dokumenty pro naší Československou republiku, tj. dekrety prezidenta ČSR. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 – 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů, z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou tak zvaní č e š t í v l a s t e n c i, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni otázce jejich návratu“.

Proto nezapomínejme na všechny občany, kteří položili životy za obranu naší vlasti a připomínejme si jejich památku a historické souvislosti, aby se již podobné tragické události nemohly vrátit.