Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Evropský soud byl z politizován!

V minulých dnech Evropský soud rozhodl, že stížnost Maďarska a Slovenska proti povinnému
(nucenému) přerozdělování, většinou ekonomických migrantů z Řecka a z Itálie na jejich území, je
bezpředmětná. Naopak rozhodl, že schválené kvóty pro jednotlivé země jsou podle unijní legislativy
právně nenapadnutelné. Přitom Evropský soud nemá pravomoc vnucovat svou vůli suverénním státům,
když chrání bezpečnost svých obyvatel a brání se nucené islamizaci svých území!
V tomto případě lze proto konstatovat, že rozsudek Evropského soudu byl zpolitizován a de facto vznikl
na objednávku Evropské komise, která nehledá a neřeší příčiny migrační vlny, ale naopak následky své
špatné politiky chce přenést na úkor států, které to nezavinily. A kdo toto rozhodutí odmítá, tak je prý
nesolidární a je označen za xenosoba a měl by být trestán pokutami!?!
Evropský soud v tomto případě úplně opomenul „zvykové pravidlo“, k němuž se přihlíží vždy v
případech, když nelze nalézt společné stanovisko k závažným a významným rozhodnutím Unie. V
takovém případě se odlišný názor či stanovisko jednotlivých zemí vzal v potaz, a ty měly možnost zůstat
bokem, nebo se hledalo takové východisko, které by bylo přijatelné pro všechny. V závažných případech
se v minulosti vyjednávala v mnoha případech vyjimka, neboť v „různosti názorů a v jejich toleranci“
měla být síla Evropské unie. Tentokráte tomu tak nebylo a naopak se přistoupilo k tvrdému nátlaku a
vyhrožování pokutami!?!
Námitky Slovenska i Maďarska, že zde jde o vnitřní bezpečnost jejich zemí, byly odbyty a odmítnuty,
přičemž bylo opomenuto, že smlouvy EU předepisují a vyžadují po jednotlivých státech řádnou ostrahu
svých hranic! A tuto povinnost, země jako Řecko, Itálie, Francie a Španělsko v minulosti nedokázaly
zajistit a nyní se snaží důsledky svého nekonání přenést na další členy Unie. Navíc lodě neziskovek ve
spolupráci s pašeráky migrantů většinou v minulosti sloužily jako taxi služba pro migranty do Evropy a
uvedené státy tuto známou skutečnost naprosto ignorovaly.
Maďarsko i Slovensko rozhodnutí Evropského soudu odmítají a nadále trvají na svém stanovisku
uprchlíky nebrat. V souladu s nimi i další země Vyšegrádské čtyřky (Česká republika a Polsko) odmítají
bruselský diktát v přerozdělován migrantů, neboť si daleko více cení bezpečnosti svých občanů, než
vyhrůžek a pokut. Výstižně to komentoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijjárto, který řekl:
„Maďarská vláda považuje dnešní rozhodnutí nejvyššího soudu Evropské unie za otřesné a
nezodpovědné. Toto rozhodnutí ohrožuje bezpečnost a budoucnost celé Evropy. Je v rozporu se zájmy
evropských národů a pro maďarskou vládu je v plné míře nepřijatelné“. A dále pokračoval: „Rozhodnutí
není právní a odborné, ale politické. Mohl bych říci, že politika znásilnila evropské právo a evropské
hodnoty“.
Polská premiérka Beáta Szydlová prohlásila, že Varšava bude i nadále odmítat přijímání migrantů na
základě kvót a prezident České republiky Miloš Zeman k tomu řekl: „Myslím si, že se nesmíme hrbit, že
bychom si neměli nechat vyhrožovat“. A dále podotkl: „Kdyby bylo nejhůř, je vždycky lépe vzdát se
evropských dotací, než sem pustit migranty“.
Vedení a stanoviska (nikým nevolené) Evropské komise působí, jako by pracovala v něčím žoldu na
likvidaci evropských národů a evropské kultury. Cožpak nevidí, že „díky“ migrantům a jejich z
radikalizovaným potomkům, za posledních šestnáct let, zahynuly v Evropě tisíce lidí a více jak dvacet pět
tisíc jich bylo zraněno?
Cožpak nevidí, že bruselské instituce Evropské unie již druhým rokem musí střežit ozbrojení vojáci? Že
ve Francii je již druhým rokem vyhlášen vyjímečný stav a Coloseum v Římě hlídají vojáci s tanky?
Vždyť Evropa je dnes již ve válečném stavu s islámskými teroristy a Junckner a Merkelová se tváří, jako
by se nic nedělo! Možná proto, že nemají děti a je jím jedno co se s Evropou stane, až zde nebudou.
Politická destabilizace středního východu a řady afrických států, nestřežené hranice EU, nedodržování
evropských zákonů, nešťastné pozvání německé kancléřky A. Merkelové, neznalost historických
souvislostí a snah o islamizaci Evropy v minulosti, politická naivita a nepředvídavost evropských politiků
způsobila, že Evropa nezvládla migraci v minulosti a nezvládá ji ani dnes, a proto ji hrozí smrtelné
nebezpečí. Přijmutím utečeneckých kvót by se nic nevyřešilo. Naopak by to povzbudilo a na sociální
dávky přivábilo do Evropy další ekonomické migranty.
Přitom členové Evropské komise a Evropského soudu vůbec neberou ohled na mínění evropských
obyvatel. Jak vyplývá z průzkumu institutu Nezopont, o kterém informovala maďarská agentura MTI, tak
dvě třetiny obyvatel střední Evropy odmítají kvóty na přerozdělování uprchlíků do jejich zemí. V
průzkumu bylo dotazováno více jak 11 tisíc lidí ze střední a východní Evropy a také z Balkánu a s
kvótami nesouhlasí např. 94 % Slováků, 93 % Čechů, Moravanů a Slezanů, 89 % Bulharů, 87 % Maďarů,
82 % Rumunů, 74 % Poláků, 71% Chorvatů, atd.
V západoevropských státech dnes žije více jak 50 milionů muslimů a porodnost jejich žen je oproti
Evropankám vysoká. Evropě hrozí osud Kosova, kde muslimové během několika generací převýšili
počtem domáci Srby a následně je z jejich země vyhnali. Bohužel státy NATO jim v tom velmi pomáhaly
bombardováním Bělehradu!!! Dnes již mnozí ze západoevropských politiků vědí, že to bylo krátkozraké a
kontraproduktivní rozhodnutí, které stálo mnoho nevinných životů.
A proto je nutné udržet si „chladnou hlavu“ a všechny pokusy o rozmístění dalších muslimských
uprchlíků po Evropě důrazně odmítnout. V prvé řadě je nutné podpořit porodnost domácí populace a
zajistit její příznivý demografický rozvoj.
Pomáhat uprchlíkům se dá přece i jinak. Česká republika vyslala doposud více jak tisíc policistů a
zdravotníků k ochraně schengenských hranic a na pomoc migrantům. Poskytli jsme velké množství
techniky, humanitární pomoci a vybavení pro utečenecké tábory a jejich obyvatele a zároveň jsme
odeslali do Iráku, Jordánska, Libanonu a Turecka finanční pomoc pro utečence ve výši 640 milionů
korun.
Migraci je nutné zastavit u jejího zrodu. Ve výchozích zemích je nutné stabilizovat jejich politickou
situaci a pomoci jim nastartovat ekonomický rozvoj, aby jejich obyvatelé neměli potřebu cestovat do
Evropy za sociálními dávkami, které by měly být sníženy, aby pro příchozí nebyly atraktivní. A to by
měl být hlavní úkol Evropské komise při řešení migrační krize! Vyhrožováním sankcemi a pokutami se
nic nevyřeší!!!