Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Kdo chce zničit evropskou civilizaci?

Nedávno se mi do rukou dostala kniha Benjamina Kurase – Jak zabít civilizaci. Říkáte, že nevíte

kdo je Benjamin Kuras? Tak čtěte dále.

Benjamin Kuras se narodil v moravském Zlíně v roce 1944 a vyrůstal a studoval v Olomouci.

Chvíli působil v Praze jako anglický rozhlasový redaktor a po okupaci Československa vojsky

varšavské smlouvy v roce 1968 emigroval do Velké Británie, kde pracoval jako český redaktor

BBC. V roce 1975 zde získal britské občanství.

Od roku 1990 přispívá do řady periodik v České republice a věnuje se psaní knih a divadelních

her.

V jedné ze svých posledních knih, která nese název – Jak zabít civilizaci upozorňuje na skutečnost,

že od roku 2010 se zrychluje islamizace Evropy se všemi negativními dopady na evropskou

civilizaci. S obavami upozorňuje, že se v Evropě schyluje k politické, kulturní, duchovní a fyzické

katastrofě kataklyzmatických rozměrů, srovnatelné jen s pádem západní Římské říše a o tisíc let

později východní Byzantské říše, které ve svých miléniích tvořily vrcholy civilizačních snah

lidstva.

Autor uvádí, že islámský terorismus, který vyhlásil Západu válku, je pouze vějičkou odvádějící

pozornost od procesu, který probíhá klidněji, ale zato mohutněji, prostřednictvím nekontrolované

imigrace, zejména do velkých západních měst, kde probíhá islamizace společenského života,

kultury, školství i politiky.

Britové, Francouzi, Holanďané, Dánové, Němci, Norové i Švédové jen bezmocně přihlížejí, jak se

jim celé čtvrti měst před očima proměňují v Karáčí, Marrákeš, Teherán a Mekku, do nichž mohou

vstoupit jen na vlastní nebezpečí a v nichž neplatí jejich zákony, zvyky a kultura a kde se

nedomluví svým jazykem. Fakta dokazují, že islámská imigrace v Evropě (slovy amerického

novináře Christophera Caldwella) se mění v kolonizaci Evropy!!!

A tzv. „politická korektnost“ vůdců Evropské unie tomu jen nahrává.

Například o Vánocích roku 2010 Evropská komise (EK) rozesílala pohlednice, v nichž bylo slovo

„Vánoce“ poprvé nahrazeno neutrálním „sezonním pozdravem“, anglicky „Season ́s Greetings“!!!!

Na rok 2011 vydala EK v několika stech tisících výtisků kalendář, v němž byl 25. prosinec

všedním dnem. V kalendáři uvedla všechny svátky islámské, indické, čínské a opatrně, aby nebyla

náhodou nařčena z antisemitismu, i židovské, ale ani jeden křesťanský!!! Vánoce přestaly pro EK

jako specifický evropský svátek existovat.

Dali tím představitelé Evropské unie (EU) oficiálně najevo, že území, které mají pod svojí správou

přestali pokládat za součást západní civilizace, v níž Vánoce jsou stěžejním svátkem nejen věřících

křesťanů, ale i těch nejzavilejších ateistů?

Islámští fundamentalisté ve jménu svého boha Alláha spáchali od roku 2001 – 2015 po celém světě

25 600 smrtelných teroristických útoků a Brusel i nadále prosazuje multikulturní společnost a

potlačuje jakýkoliv odpor proti tomu.

Například od začátku 90. let evropská levice, už pohodlně zabydlená ve vládnoucích strukturách

EU i v jednotlivých členských státech, otevřeně hlásá přeměnu evropské společnosti pomocí

imigrace a multikulturalismu. Teprve v roce 2010 vyšel najevo dokument z roku 2000, v němž

Blairova labouristická vláda, bez konzultace s londýnským parlamentem a v utajení před médii,

zavedla program s úkolem několikanásobně zvýšit imigraci z neevropských zemí, s výslovným

záměrem změnit obyvatelstvo tak, aby Británie už nikdy nemohla prosazovat konzervativní ideály,

na kterých vznikla a stala se Velkou.

Slyšeli jste něco o projektu Eurábie? Ten začal ve Francii za de Gaulla koncem 60. let a naplno v

západní Evropě po ropné krizi v roce 1973. Podrobně se o něm rozepsala britská historička

egyptského původu Bat Ye ́or. V projektu jde o postupnou islamizaci Evropy výměnou za slib

nepřerušených dodávek ropy. Je řízen a financován vládnoucími elitami EU, při informačním

embargu na informace o něm a to vše za zády evropských obyvatel. Jeho součástí je obrovská a

stále se zrychlující imigrace muslimů, jejichž počet se v EU dnes odhaduje již na cca 50 milionů

osob.

V roce 2010 projekt vyvrcholil zahájením postupné imigrace předpovídaných 56 milionů

severoafrických muslimů, kteří budou potřební pro vyrovnání demografického úbytku v celé

Evropě mezi roky 2010 – 2050. Údajně, aby bylo z čeho živit rostoucí počty evropských

důchodců!?! Ovšem tento údaj vychází z předpokladu, že všichni imigranti budou pracovat a platit

daně, což je dnes již utopií, neboť současní muslimští imigranti požadují neustále vyšší sociální

dávky, na které prý mají právo. Ale učit se jazyk hostitelské země, pracovat a integrovat se do

evropské společnosti se jim nechce!!!

Lisabonská smlouva mimo jiné, též hovoří o „společném řízení migračních toků“, které se

uskutečňují v rámci projektu „Euro-Mediterranean Partnership“ (též „barcelonský proces“ nebo

Euro-Med) a „Unie pro Středomoří“, která se potichu připravuje v byrokratických útrobách EU s

vyloučením veřejnosti již od 70. let. Oficiální internetové dokumenty EU předkládají informace, že

„Euro-Med“ připravuje vytvoření nové „velké Evropské unie“ v hranicích podobných Římskému

impériu. Vedle 28 zemí dnešní EU by měla zahrnovat i 16 severoafrických a blízkovýchodních

zemí, kde by fungoval volný pohyb zboží a osob. Jiné dokumenty „Euro-Medu“ počítali s

uváděnými 56 miliony muslimů, jejichž prostřednictvím by byla provedena praktická islamizace

Evropy demografickou transformací Evropy na muslimskou většinu.

Při současných trendech imigrace a nízké porodnosti evropských žen hrozí, že se bílí Evropané do

konce tohoto století stanou etnickou menšinou ve vlastních zemích. A jeden příklad za všechny.

Před sto lety žilo v Holandsku padesát muslimů. Dnes je jich milion!!!

Jednou z nejaktivnějších institucí Euro-Medu je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation, kterou

v roce 2005 společně založily Arabská liga, EU a UNESCO. Její kulturní politikou, jak ji vysvětlil

tehdejší šéf Traugott Schoeffhalter, je „útočit na stereotypy, předsudky a ignoranci a měnit

každodenní žurnalistiku“ tak, aby prosazovala „mezikulturní porozumění“, atd.

K tomuto účelu EU uzavřela smlouvu o spolupráci s islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní

organizací ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a životní styl v celém

světě. Bohužel reciproční propagace evropské kultury se v islámských zemích nekoná!!! V České

republice se ISESCO pokouší o islamizaci školáků!!!

Dne 10. 6. 2009 Evropská komise v Evropském parlamentu sdělila, že byla dohodnuta společná

agenda pro usnadnění integrace imigrantů do evropských společností, neboť v letech 2008 – 2060

z důvodu stárnutí evropské populace poklesne počet lidí pracovního věku o 50 milionů. A ty chce

EU doplnit z islámských zemí!?!

Do Evropy dnes proudí z Afriky i z Asie tisíce a tisíce imigrantů. Zahraniční rozvědky všech

evropských států varují, že mezi imigranty mohou být schováni bojovníci Islámského státu, kteří

prošli válkou v Iráku i v Sýrii, a kteří mohou být vyškoleni jak radikalizovat islámskou mládež v

evropských zemích. Rozvědky odhadují, že z dnešních cca 50 milionů muslimů v Evropě lze

radikalizovat 10 – 20 % z nich, což je 5 – 10 milionu mužů, kteří vytvářejí skrytou islámskou

„pátou kolonu“, která disponuje více muži, než dnešní evropské armády dohromady!!! Že je to

možné, a že imigrace může být řízená a financovaná, např. ze Saudské Arábie, Pakistánu či Iránu,

svědčí skutečnost, že většinu imigrantů, až 90 %, tvoří mladí muži ve věku 18 – 35 let, kteří mají

moderní mobily a nemají problém si vybrat 500 Euro z bankomatu.

O nebezpečí islamizace Evropy se v evropských mediích většinou nepíše!?! Toto mediální zatmění

porušily zámořské noviny Washington Times, když dne 30. prosince 2009 ocitovaly varování

holandského politika a poslance parlamentu Geerta Wilderse. Cituji:

„Jsme svědky hlubokých proměn, které navždy změní osud Evropy a odešlou celý kontinent do –

slovy Ronalda Reagana – tisíciletého temna.“

Knihu Benjamina Kurase Jak zabít civilizaci lze jenom doporučit, neboť se v ní můžete dočíst, kdo

chce zničit evropskou civilizaci a co naše média zamlčují. Ještě, že máme prezidenta, který bez

servítků upozorňuje na nebezpečí hrozící Evropě.

A na závěr jeden vtip z Itálie.

Italské námořnictvo zachraňuje člun se čtyřmi mouřeníny a ptá se jich, kam plují a proč.

„Okupovat Evropu,“ odpovídají.

Italové se dají do smíchu: „Takhle, pouze ve čtyrech, jo?“

„No víte, odpovídají chlapci s vážnou tváří, ti ostatní tam už jsou“.

Mgr. Petr Michek