Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Zbraňová směrnice EK a postoj ČR.

V polovině listopadu roku 2016 předložila Evropská komise (EK) k projednání tzv. „zbraňovou

směrnici“, která vyvolala emoce nejen mezi europoslanci, ale také mezi všemi evropskými

myslivci, sběrateli zbraní, muzejníky, biatlonisty i politiky.

Podle původně předloženého návrhu zbraňové směrnice hrozilo, že muzea budou muset své sbírky

palných zbraní znehodnotit, sportovci a zejména biatlonisté nebudou moci trénovat střelbu a

myslivci nebudu smět použít speciální munici na černou zvěř – divočáky. To mne jako myslivce

překvapilo a nakonec pořádně dopálilo.

Navrhovaná směrnice, pokud by byla schválena v původní verzi, tak by se dotkla cca padesáti tisíc

držitelů poloautomatických zbraní v České republice, cca jednoho milionu zásobníků a statisíců

historických zbraní v muzejních i soukromých sbírkách. Prakticky by se dotkla nějakým způsobem

každého ze 300 tisíc držitelů zbrojního průkazu v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

K nekvalitnímu návrhu zbraňové směrnice, který údajně vzešel od zástupců Francie, jako reakce

na teroristické činy v jejich vlasti, se v Evropském parlamentu sešlo cca 900 doplňků a

pozměňovacích návrhů a před několika dny bylo oznámeno, že zástupci členských zemí EU

dosáhli dohody nad směrnicí zpřísňující pravidla pro nabývání a držení zbraní. Pouze jeden stát,

Česká republika, dohodnutý text zbraňové směrnice odmítl.

Před přijetím navrhované zbraňové směrnice vážně varují bezpečnostní experti, neboť v době, kdy

Evropa je ohrožována teroristickými činy, by bylo nesmyslné odebírat zbraně obyvatelům, aby se

v případě potřeby nemohli bránit!!

Na jedné straně máme rozvrácenou Ukrajinu, odkud lze čekat tisíce imigrantů. Na druhé straně je

Německo s více jak pěti miliony muslimských občanů, z nichž více jak milion dorazilo v letech

2015 – 2016 a o statisících z nich německé úřady dodnes nic neví. O tom, že imigrační vlny

využili i islámští fundamentalisté svědčí i vánoční útok v Berlíně. A z destabilizované severní

Afriky hrozí Evropě miliony ekonomických imigrantů.

Navrhovaná směrnice jde proti všem trendům budovaného systému vnitřní bezpečnosti České

republiky, který je připravován v reakci na eskalaci teroristických činů v Evropě. Na jedné straně

jsme vyzýváni, abychom posilovali naši obranyschopnost, je požadována větší součinnost občanů

při zabezpečování obrany státu a na druhé straně směrnice požaduje, abychom občany de facto

odzbrojili, což nemá logiku!

Naštěstí Ústava České republiky a ústavní zákony s ní spojené stojí nad směrnicemi EK.

Ministerstvo vnitra ČR v návaznosti na současnou bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě navrhlo

novelu ústavního zákona o bezpečnosti republiky, která je v současnosti v připomínkovém řízení.

Jeden z článků novely ústavního zákona je doplněn o formulaci, která umožňuje a dává občanům

ČR právo vlastnit zbraň a podílet se na zajišťování vnitřní bezpečnosti a obrany republiky!

V tomto případě lze naši vládu jen pochválit, že uvažuje realisticky a stará se o bezpečnost občanů.

Není nutné vždy servilně z Bruselu od EK přijímat každý nevydařený návrh. Naštěstí v tomto

případě zvítězil „zdravý selský rozum“.

Mgr. Petr Michek