Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Kdo je Antonio Guterres?

Stručně řečeno, Antonio Guterres je budoucím generálním tajemníkem OSN, kterého do funkce

jmenovalo valné shromáždění OSN dne 13. října 2016. Ve funkci vystřídá dosavadního

generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, kterému funkční období skončí 31. prosince 2016.

Antonio Guterres se narodil 30. dubna 1949 v hlavním městě Portugalska v Lisabonu. Vystudoval

na lisabonském polytechnickém institutu fyziku a elektrotechniku. V roce 1972 vstoupil do

socialistické strany a v roce 1974, krátce po tzv. „karafiátové revoluci“, se stal jedním z čelných

představitelů socialistické strany. Prošel řadou stranických i veřejných funkcí a v roce 1992 se stal

předsedou portugalské sociální demokracie a vůdčí osobností opozice proti vládě Aníbala Cavaca

Silvy. Ve stejném roce se stal místopředsedou Socialistické internacionály.

V roce 1995 pod jeho vedením vyhrála portugalská sociální demokracie volby a A. Guterres se stal

předsedou vlády. V roce 1999 si zopakoval volební vítězství a opět byl potvrzen ve funkci

premiéra. V prvním období jeho vlády se Portugalsku ekonomicky dařilo, ale ve druhém období

nastaly jak vnitropolitické, tak i ekonomické problémy, načež v roce 2002, po prohraných

komunálních volbách, ze své funkce odstoupil.

V letech 1999 – 2005 byl zvolen předsedou Socialistické internacionály a v květnu roku 2005 byl

jmenován Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky a tuto funkci vykonával až do roku 2010. Od

  1. ledna 2017 bude A. Guterres působit ve funkci generálního tajemníka OSN příštích pět let.

Zatímco v minulosti výběr nového generálního tajemníka OSN probíhal v rámci diplomatických

vyjednávání v zákulisí, tak tentokrát se kandidáti mohli představit při veřejném slyšení ve Valném

shromáždění OSN, kde mohli představit své vize a priority. Prioritou nového generálního

tajemníka OSN, jak zdůraznil ve svém nástupním projevu, bude především snaha ulevit od utrpení

nejzranitelnějším obyvatelům světa, a to zejména uprchlíkům a obyvatelům oblastí zasažených

konflikty a dále otázkám genderové rovnosti. Zajisté je to vize, která si zaslouží ocenění a pomoci

při jejím uskutečňování. Ale nic není tak čisté a nezištné, jak se to tváří!

Budoucí generální tajemník OSN, ještě než se ujal své funkce, tak již ukázal svoji „druhou“ tvář.

Na Lisabonském summitu „Evropská vize“ se v listopadu t. r. nediplomaticky obořil na evropské

politiky, když při projednávání otázky migrace řekl, že začínají kolísat, a že někteří z nich by

mohli být v pokušení podlehnout svým voličům, kteří bezhlavé přijímání převážně muslimských

imigrantů odmítají.

Dále prohlásil: „Imigrace není problém, ale řešení!“ a „…..evropské národy nemají právo

kontrolovat svoje hranice. Místo toho musí vpustit do země houfy těch nejchudobnějších lidí na

světě….“. Překvapeným politikům potom řekl bez diplomatických servítků a natvrdo, že by se

neměli ohlížet na volební cyklus a krátkodobé priority, ale měli by Evropu a svět směřovat k

vyšším hodnotám. Dále dodal: „Proto není třeba brát v úvahu odmítavé postoje obyvatel

evropských zemí“!!!

Na uvedených citacích je vidět, že budoucí generální tajemník OSN nemá na srdci budoucnost a

bezpečnost Evropy a jejich zemí, ale naopak se staví za globalismus a multikulturalismus, který

jak je známo, doposud nic kladného nepřinesl a pouze přispívá k rozkladu evropské kultury.

Vzápětí A. Guterres na rovinu řekl co má v úmyslu dělat až dosedne na tajemnickou židli v OSN.

Jednou z jeho priorit bude „….donutit Evropu, aby přijala více imigrantů“. Dále řekl: „….musíme

Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou právě multietnické, multikulturální a

multináboženské společnosti, které vytváří bohatství…“. Zúčastnění politici se po sobě nechápavě

dívali.

A podobných „kontroverzních“ vyjádření je známo více. Jeden z velkých světových finančníků

Petr Sutherland předloni, v počátcích vpádu muslimských imigrantů do Evropy, řekl: Chci

požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice

je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a

že my všichni jsme jedno lidstvo“.

Vpád muslimských imigrantů do Evropy v loňském roce zesílil a lidé se ptali proč se nic proti

tomu nedělá. Vrchol podobným prohlášením dal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který

řekl: „….. je nutné narušit etnickou a kulturní homogenitu východoevropských států…..“

A jsme doma. Pravda proniká na světlo! Dřívější konspirační teorie se nám tu náhle odhalují jako

oficiální politická linie nadnárodních „elit“. Vysocí politici OSN, vedení a ředitelé nadnárodních

korporací a bank, mezinárodní finančníci, přední politici Evropské unie a USA, zkrátka většina

těch, kteří se každoročně scházejí na uzavřených zasedáních Bilderberského klubu, pomalu

pracují na přeměně Evropy k obrazu svému. USA potřebuje slabou Evropu, které by vnutila své

obchodní smlouvy o volném obchodu a za tím účelem potřebuje Evropu bez původního

obyvatelstva, které chce postupně nahradit přistěhovalci. Cílem je oslabit střední a východní

Evropu a poté získat převahu nad Ruskou federací a rozdělit si její nerostné bohatství.

Ale to je cesta do pekel, která by vedla k celosvětové válce. Naštěstí státy sdružené ve

Vyšegrádské skupině úzce spolupracují a diktát Bruselu a přidělované kvóty imigrantů důrazně

odmítají. Důsledkem tlaku Bruselu je skutečnost, že stále častěji si lidé i politici kladou otázku: „K

čemu nám je členství v Evropské unii, která se snaží z likvidovat naši kulturu a usiluje o islamizaci

našich zemí?“. Pokud i nadále bude Evropu řídit nevolená Evropská komise, která je ve vleku

USA a nadnárodních korporací a bankovních domů, tak dříve či později dojde k rozpadu Evropské

unie. A Britové, jako vždy předvídaví, naznačili v „Brexitu“ ostatním zemím EU jednu z možných

cest….

Mgr. Petr Michek