Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Dalajláma v ČR.

Žádná z předcházejících návštěv tibetského Dalajlámy v České republice nevzbudila tolik

pozornosti jako ta současná, když v pondělí dne 17. října 2016 dorazil do Prahy. V minulosti byl

Dalajláma do České republiky zván prezidentem Václavem Havlem, ale tentokrát ho nikdo

nepozval. Proto se s ním prezident České republiky Miloš Zeman a vláda odmítli setkat. Proč by

také měli?

Naopak ministr kultury vlády České republiky za KDU-ČSL Daniel Herman (bývalý mluvčí České

biskupské konference) jej přijal a novinářům sdělil: „Přijmu ho jako duchovního představitele

jedné z církví“. Přitom tibetský budhismus není církví a jinými budhisty je považován za sektu!!!

Otevřeným dopisem ze dne 20. října 2016, adresovaným prezidentu a vládě České republiky,

prezidentu a vládě Slovenské republiky, prezidentu a vládě Polska, prezidentům a vládám Ruska a

Ukrajiny a masmédiím, se proti návštěvě Dalajlámy v České republice vyslovili představitelé

Byzantského katolického patriarchátu v čele s patriarchou Eliášem. Bohužel jejich veřejný dopis

naše masmédia nezaujal a tak jej nezveřejnila. Můžeme se pouze dohadovat, proč asi?

Zajímavou informací z uvedeného dopisu je skutečnost, že před návštěvou České republiky

Dalajláma navštívil Polsko a Slovensko, kde při svém projevu uvedl: „…lidé se musejí naučit být

empatičtí“ a ideologicky se tak zasadil za islamizaci křesťanských území, když se ohradil proti

označování muslimů za teroristy. Zdá se tedy, že současná Dalajlámova návštěva

středoevropských zemí měla ideologické pozadí, neboť byla načasována těsně před setkáním zemí

Vyšegrádské čtyřky, které společně odmítají nátlak Bruselu, Německa i USA na přerozdělení

muslimských uprchlíků na jejich území.

Autoři výše uvedeného dopisu se dále ptají, cituji: „Proč Dalajláma nekoná své misijní cesty v

sousedním Pakistánu či v Saudské Arábii? Tam ať pravdivě poví, že se pokládá za vtěleného boha,

tedy, že je na stejné úrovni jako Alláh, a tím je zároveň vyšší než Mohamed. Zřejmě by se ze své

mírové misijní cesty už živý nevrátil!“

V další části dopisu se jeho autoři ptají: „Je Dalajlámova misie v ČR, SR a v Polsku k jejich

morálnímu, duchovnímu i ekonomickému dobru anebo k jejich škodě? Je Dalajlámova misie v

zájmu Bruselu a USA anebo je proti zájmům těchto globalistů NWO?“ Dále autoři dopisu

dodávají: „Když Dalajláma opustil Tibet a usadil se v Indii, dostávala tibetská emigrantská

komunita od americké CIA 1,7 milionů dolarů ročně, jak to ostatně bylo v roce 1998 publikováno

v dokumentu ministerstva zahraničí USA. Takže dodnes Amerika toto 14. převtělení božstva

Avalokitešváry bohatě platí ke svým službám!

Prezident ČR a politici mají tolik zdravého rozumu, že se s Dalajlámou odmítli setkat, ale katoličtí

lidovci ve vládě ukázali, že jsou zrádci nejen církve, ale i národa!“ Konec citátu.

V závěru dopisu jeho autoři uvádějí, cituji: „Dalajláma, „jeho svatost“, 14. vtělení pohanského

božstva, není symbolem empatie (porozumění), ani duchovní obnovy pro křesťanské národy. Je

služebníkem náboženské a politické globalizace, která vede k autogenocidě křesťanství i

evropských národů. Za tímto tvrzením jako pravověrní katoličtí biskupové si plně stojíme!“ Konec

citátu.

Jako ohlas na prezidentovo odmítnutí přijmout Dalajlámu byla výzva k vyvěšování tibetských

vlajek na vysokých školách a veřejných budovách, ale moc nezabrala. Naštěstí, ať je prezident

Miloš Zeman napadán zleva či zprava, tak si zachovává zdravý rozum a nazývá věci správnými

jmény. Připomeňme si jeho názor na tzv, „politickou korektnost“ ve vztahu k muslimským

imigrantům.

„Existuje termín, kterému se říká politická korektnost a tento termín v několika západoevropských

zemích vede například k tomu, že se sundávají kříže ve školách anebo se zakazuje konzumovat

vepřové maso jenom proto, abychom neurazili muslimské přistěhovalce.

Já nesdílím politickou korektnost, která halí reálné problémy do zdvořilostních frází. Snažím se

říkat věci na rovinu a snažím se říkat to, co pokládám za pravdu a snažím se také svoje názory

zdůvodňovat argumenty. Ty argumenty, to nejsou jenom krutosti Islámského státu, to je například

nepřizpůsobivost většiny islámských komunit v západní Evropě, kde se vytvářejí ghetta, odloučené

lokality a některé části západoevropských měst jsou tzv. no go zóny, neboli místa, kam se

neodváží ani policie.

Čili chceme-li mít totéž i v České republice, budiž, buďme politicky korektní. Nechceme-li to mít,

říkejme věci na rovinu bez politické korektnosti!“

Izraelský akademik, bezpečnostní expert a politický poradce několika izraelských premiérů i

amerického Kongresu Dan Schueftan řekl: „Politická korektnost je nepřítelem svobodné

společnosti!“

„Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samotný princip

tolerance!“

„Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech imigrantů. Sebevražedná je její demografická

politika. Evropané nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 dítěte na

rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude

65 ze 100 obyvatel“.

„Není to jednoduché, říci jasně a nahlas, že kultura, jež uznává ženy za rovnocenné lidské bytosti,

je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jako k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná,

nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní?“

„Arabští běženci, kteří se domáhají vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z vás, nechtějí sdílet

vaši kulturu, chtějí vaši kulturu změnit do té míry, že Evropa už nikdy nebude Evropou. Ti kdo

dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím

a ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, která se s ním nutně dostane do konfliktu!“

Na závěr mi dovolte ocitovat názor člověka, kterého si vážím pro jeho otevřenost.

Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška řekl: „Nejde o migrační krizi, ale jde o nájezd

muslimů!“

A bohužel má pravdu!

Mgr. Petr Michek