Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Imigranti a EU.

Evropa má řadu zkušeností s imigranty a jako taková je známá svou vstřícností a pomocí. V roce

1915 uskutečnili Turci genocidu Arménů a zabrali jejich území. Arméni se rozutekli nejen do

západní Evropy, ale i do zemí středního východu, USA i Kanady.

Po roce 1918 utíkali z Ruska před bolševiky do střední a západní Evropy nejen Rusové a

Ukrajinci, ale i Bělorusové a tehdejší Československo bylo vítanou destinací při jejich cestě na

západ.

V roce 1938 a 1939 utíkali před sudetskými Němci z československého pohraničí a později z

obsazeného zbytku Československa (přejmenovaného na Protektorát Čechy a Morava) nejen Židé,

ale také Češi, Moravané a nacismus odmítající Němci.

V roce 1945 byli na základě dohody vítězných mocností v Postupimi z Československa odsunuti

obyvatelé německé národnosti, kteří našli nové domovy v Rakousku, ve Spolkové republice

Německo a také v Německé demokratické republice (tehdejším východním Německu), která byla

pod okupační správou SSSR.

V padesátých letech Československo přijalo uprchlíky z Řecka. V roce 1956, po potlačení

maďarského povstání, přijaly země západní Evropy tisíce maďarských uprchlíků. V roce 1968, po

potlačení tzv. „Pražského jara“ vojsky Varšavské smlouvy, emigrovaly z Československa na západ

i do USA a Kanady desítky tisíc obyvatel.

V devadesátých letech dvacátého století, při rozpadu Jugoslávie a následné občanské válce a

zejména po napadení Srbska letadly NATO, zažila Evropa imigrantskou vlnu z bývalých zemí

Jugoslávie. Ale vždy se podařilo uprchlíky integrovat a zapojit je do většinové společnosti, kde se

většinou dobře uplatnili, neboť pocházeli z příbuzného civilizačního okruhu.

V letech 2005 – 2015 se do České republiky postupně přistěhovalo cca 540 tisíc imigrantů. Mezi

přistěhovalci dominovali zejména Ukrajinci (149 tis.), Slováci (78 tis.), Vietnamci (47 tis.) a

Rusové (44 tis.). Za stejné období 2005 – 2015 se z České republiky vystěhovalo cca 206 tisíc

osob, z nichž více jak polovinu tvořili Ukrajinci a Slováci.

Ovšem během posledních dvou let zažívá Evropa doslova expanzi různých etnik z Asie a z Afriky,

které se snaží přes Řecko, Itálii a Francii dostat do Německa, Švédska a dalších vyspělých

západoevropských států. Většina z nich vyznává islám a domnívá se, že Evropané jsou povinni je

přijmout a poskytnout jim štědré sociální dávky, byty a plné zaopatření. Že by se měli začít učit

jazyk hostitelské země a zajímat se o práci, tak to je nezajímá. Pouze usilují, aby co nejdříve

dostali azyl a v rámci scelování rodin si mohli do Evropy pozvat svou široce rozvětvenou rodinu.

Že podle evropského práva je žena v Evropě postavena na roveň muži, a že zde neexistuje

mnohoženství a neuplatňuje se zde „právo šaria“, je vůbec nezajímá!

Bývalé koloniální velmoci jako je např. Francie, Velká Británie a Holandsko mají na svém území,

díky své koloniální politice, miliónové populace muslimů, z nichž první i druhá generace byly

vděčny, že se mohly v Evropě usadit, založit rodiny a zde pracovat a žít. Ovšem třetí generace, pod

vlivem zfanatizovaných imánů, se často radikalizuje a snaží se pomocí teroru změnit Evropu k

obrazu svému.

Nešťastná expanzivní zahraniční politika USA, Velké Británie i Francie způsobila, že celé oblasti

středního Východu a zejména státy severní Afriky byly rozvráceny pod vlajkou vývozu

demokracie západního stylu. V pozadí vyvolaných válek je ovšem boj o naftová pole, která se v

těchto státech nacházejí.

Irák a Libye, státy, kde v minulosti vládli autokratičtí diktátoři a rovněž tak Sýrie, jsou dnes

rozvrácené země, zmítající se v občanské válce a utíkají z nich sta tisíce imigrantů, kteří směřují

do Evropy. Vrcholem politické „naivity“ bylo pozvání pro imigranty od německé kancléřky A.

Merkelové, které způsobilo, že během jednoho a půl roku přišlo do Německo cca 1,5 milionů

imigrantů z Asie i z Afriky, kteří přišli za vidinou vysokých sociálních dávek a plného zabezpečení

svých životních potřeb. Dnes jsou rozčarováni skutečností, že ani v Německu nepadají do úst

„pečení holubi“! A samotní Němci to kancléřce vracejí v zemských volbách, kde její stranu

odsouvají na okraj své přízně.

Konspirativní teorie říkají, že vše co se v těchto zemích děje, bylo učiněno ve prospěch USA a

naopak pro oslabení Evropské unie, neboť ta je velkým hospodářským konkurentem USA, které se

ji dnes snaží spoutat dohodou o volném obchodu (TTIP), jenž by měla USA přinést velké výhody.

A problémy Evropy s imigranty by měly v zásadě odvést pozornost od TTIP.

A tak se nelze divit, že některé státy odmítají akceptovat diktát USA, Bruselu i bývalé „soudružky“

Merkelové na přerozdělování imigrantů po celé Evropě, o které si již dnes štěbetají vrabci po

střechách, že byla aktivní agentkou východoněmecké STASI. Vždyť také studovala na Ukrajině v

Doněcku! USA ji dlouhodobě odposlouchávaly, a tak panuje podezření, že na ní něco mají, a ona

musí „skákat, jak strýček Sam píská“.

A do toho všeho zazněl rozhořčený hlas vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaida Raada

Husajna, který kritizoval představitele řady států, včetně prezidenta České republiky Miloše

Zemana, že odmítají vstup uprchlíků na svá území, schvalují jejich zadržování v záchytných

zařízeních či souhlasí s jejich vracením do sousedních zemí a jejich vystupování nazval

populistickým, demagogickým a přirovnal je k praktikám propagandy Islámského státu!?!

Úplně opomenul, že suverénní státy se řídí vlastními zákony, a že jejich prioritou musí být ochrana

vlastních hranic a vlastních obyvatel. Ostatně dnešní situace v Německu, ve Francii, v Holandsku

či Švédsku, kde přehnali tzv. „politickou korektnost“ a opomněli hájit zájmy svého vlastního

obyvatelstva, názorně ukazuje, kam může vést nesmírná vstřícnost k cizímu etniku, které odmítá

dodržovat zákony hostitelské země, odmítá se integrovat do většinové společnosti a pouze

požaduje vysoké sociální dávky a plné zaopatření.

Zajímavé ovšem je, že Zaíd Raad Husajn nekritizoval bohaté arabské země jako jsou Saudská

Arábie či Katar nebo další státy z Perského zálivu, že odmítají na svá území přijmou své

náboženské soukmenovce z Iráku či Sýrie.

Saudská Arábie, místo aby uprchlíkům nabídla dočasné ubytování v klimatizovaných stanech,

které běžně používá pro poutníky, kteří putují do Mekky, tak Evropské unii nabídla finanční

zajištění výstavby stovek mešit!!!

Jak je známo, mešity v evropských státech v mnoha případech sloužily a slouží jako logistická

centra islamizace v daném státě. Například Francie již vypověděla desítky fanatických imánů, kteří

od francouzského státu brali podporu, ale v mešitách hlásali „džihád“ proti nevěřícím a

vyslovovali podporu Islámskému státu.

Státy střední Evropy, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika, sdružené v tzv.

„Vyšehrádské čtyřce“, důrazně odmítly požadavky německé kancléřky A. Merkelové na

přerozdělení imigrantů z Německa do dalších států EU. Nárůst zločinnosti ve Švédsku, Holandsku,

Francii i Německu je dostatečným varováním pro další státy EU, aby odmítly přijmout převážně

muslimské imigranty na svá území. Výstižně to vystihl prezident České republiky Miloš Zeman,

když prohlásil: „Není pravdou, že každý muslim je terorista, ovšem pravdou je, že každý terorista

byl doposud vždy muslim!“

V Maďarsku se 2. října 2016 uskuteční referendum o přerozdělování imigrantů mezi členské země

EU na základě povinných (bruselských) kvót a lze očekávat, že je Maďaři naprostou většinou

odmítnou. Tato iniciativa maďarského premiéra V. Orbána namíchla lucemburského ministra

zahraničí Jeana Asselborna, který dne 13. září 2016 v německém listě Die Welt žádal vyloučení

Maďarska z EU!?! Na jeho slova neprodleně reagoval maďarský ministr zahraničí Péter Szijártó,

který odmítl hrubé zasahování Jeana Asselborna do vnitřních záležitostí Maďarka, když prohlásil,

že Maďaři mají právo svobodně si rozhodnout, s kým chtějí žít, a o tom nebudou rozhodovat

bruselští byrokraté ani lucemburský ministr zahraničí!

Nedávno naše masmédia „opomenula“ informovat občany o prohlášení rakouského kardinála a

vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna, který u příležitosti 333. výročí bitvy u Vídně

(roku 1683, zde byla poražena stotisícová turecká armáda) prohlásil, že muslimové se snaží

vymýtit křesťanství a ovládnout Evropu! V Rakousku je dnes údajně již kolem 200 mešit, takže

jeho slova jsou vysoce varovná!

Převážně křesťanská Evropa vždy potřebným imigrantům pomohla a také pomáhá, ale na úkor

vlastních obyvatel již dále nemůže financovat miliony ekonomických migrantů, kteří se snaží

využít jejího sociálního zabezpečení, aniž by cokoli do něj přinesli.

Mgr. Petr Michek