Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Bilderberg a uprchlíci.

Málokdo z nás ví, že duchovním otcem evropského sjednocovacího procesu (Evropské unie) byl

Richard Mikuláš hrabě von Coudenhove – Kallergi, rakouský politik s japonskými předky a s

československým občanstvím (1894 – 1972). V roce 1922 založil ve Vídni hnutí „Panevropan“,

které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené

Spojenými státy americkými. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě.

Kallergi ve své knize „Praktický idealismus“ prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států

evropských již nebudou původními národy staré Evropy, ale bude to druh zvířeckých podlidí

vzniklých míšením ras“. Rovněž tvrdil, že je nezbytné „křížit evropské národy s asiaty a černochy,

aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci“!!!

Kalergi rovněž prohlásil ­ je třeba zrušit právo na sebeurčení národů a postupně eliminovat národy

za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace!!! Aby elity mohly

ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid, kde bílí obyvatelé

Evropy budou nahrazeni kříženou rasou, která bude snadno ovladatelná. Kallergiho myšlenky

došly vyslyšení až po druhé světové válce. Kallergi je zakladateli Evropské unie považován za

strůjce Evropy řízené Bruselem a Maastrichtem a duchovním otcem multikulturalismu!!!

Druhou osobou, která stála na počátku sjednocované Evropy, a o které se rovněž mnoho nemluví,

byl polský jezuita Jozéf Hieronim Retinger. Ve spolupráci s belgickým premiérem Paulem van

Zeelandem založil v roce 1946 „European League for Economic Cooperation“ (ELEC) a tím také

„Evropské hnutí“ a stal se generálním tajemníkem ELECu.

V roce 1948 byl v USA založen „Americký výbor pro sjednocenou Evropu“ (ACUE), který byl

financován především Rockefellerovou nadací, to znamená stejnými lidmi a organizacemi, kteří

později spoluzakládali a financovali vznik skupiny Bilderberg!!!

Ve stejném roce 1948 uspořádal J. H. Retinger ve dnech 8. ­ 10. května v Haagu „European

Conference on Federation“, které se zúčastnilo na osm set vysoce postavených osobností, aby se

shodly na postupu vedoucímu k vytvoření sjednocené Evropy.

Americký výbor pro sjednocenou Evropu (ACUE) byl poté ještě hodně dlouhou dobu sponzorem

Evropského hnutí. Dne 26. července 1950 podepsal pracovník tajných služeb William Donovan

memorandum s instrukcemi k založení Evropského parlamentu. A to jsou skutečná, málo známá

fakta, která vedla k vytvoření sjednocené Evropy a skupiny Bilderberg. Z výše uvedeného

vyplývá, že na počátku sjednocování Evropy stála katolická církev, respektive jezuitský řád, a

zájmy USA!!!

Vznik sjednocené Evropy je ve skutečnosti podáván trochu jinak. Za otce spojené Evropy je

považován rozený Lucemburčan Robert Schuman, jinak dvojnásobný francouzský premiér, ministr

zahraničí a financí, který dne 9. května 1950 uveřejnil tzv. Schumanův plán o spolupráci

německých a francouzských výrobců uhlí a oceli. Dne 18. dubna 1951 se z toho stalo Evropské

společenství uhlí a oceli (ESUO), které se v průběhu dalších desetiletí vyvinulo nejprve v

Evropské hospodářské společenství (EHS) a potom v Evropskou unii, tak jak ji známe dnes.

Smlouva o Evropském hospodářském společenství (EHS) a smlouva Evropského společenství pro

atomovou energii (EURATOM) byly podepsány dne 25. března 1957 v Římě – tzv. Římské

smlouvy. Signatáři byla Belgie, Spolková republika Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a

Nizozemí. V roce 1958 byl Robert Schuman zvolen prvním prezidentem Evropského parlamentu.

Co je to Bilderberg? De Bilderberg je venkovský hotel v Oosterbeeku, v předměstí nizozemského

(holandského) města Arnheimu, kde se v roce 1954 (od 29. 5. ­ 31. 5.) konala první bilderberská

konference, které se zúčastnilo více jak 50 vlivných hlav států, premiérů vlád a podnikatelů.

Údajným cílem setkání bylo zlepšení napjatých vztahů mezi Evropou a Amerikou. Setkání bylo

neveřejné. Iniciátorem konference měl být polský jezuita Dr. Józef Retinger, společně s

nizozemským princem Bernhardem z Lippe – Biesterfeldu, podnikatelem Davidem Rockefellerem

a dalšími podnikateli a politiky. Setkání bylo hodnoceno jako úspěšné, a tak se téměř s roční

pravidelností koná dodnes na nejrůznějších místech světa.

Účastníky těchto setkání bývají členové královských rodin, politici, premiéři vlád, zástupci

velkoprůmyslových korporací a velkých nadnárodních firem, finančních domů a bank, vzdělávání

a komunikace, včetně zástupců světového tisku a masmédií. V nezávislých novinářských kruzích

jsou tato setkání označována za zasedání „světové vlády“! Údajným cílem je nastolení světové

vlády a nového světového řádu (NWO), podle anglického New World Order!!! Ze zasedání nejsou

vydávána usnesení a účastníci konferencí jsou vždy pod ochranou policie, armády a tajných

služeb!

Propagátoři Nového světového řádu mají mít pod kontrolou nadnárodní a globální organizace jako

jsou Evropská unie, Organizace spojených národů, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, a

také i připravovanou Severoamerickou měnovou unii.

Konspirační teorie tvrdí, že malá skupina mezinárodních finančních elit kontroluje a manipuluje

vlády, průmysl a mediální organizace po celém světě a primárním nástrojem k ovládnutí národů je

systém centrálního bankovnictví, např. prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu, Světové

banky, americké Federální banky (FED), Bank of England a dalších světových finančních

korporací. Velký vliv mají mít členové Rady pro zahraniční (mezinárodní) vztahy (Council on

Foreign Relations ­ CFR), Trilaterální komise a skupiny Bilderberg.

Rada pro mezinárodní vztahy – CFR je neziskovou organizací založenou v roce 1921 v USA.

Jejím úkolem je cíleně manipulovat veřejným míněním ve prospěch svých sponzorů a zakladatelů,

kterými jsou především nadace globalistů Rockefellera a Carneggieho a prosazovat myšlenky

vhodné pro ustavení Nového světového pořádku!!!

Rada pro zahraniční vztahy – CFR je geostrategickou myšlenkovou dílnou USA, kde se předjímá

globální vývoj a strategie – rozuměj exploataci a invazi!!! Jejím čelným představitelem byl

americký ministr zahraničí Henry Kissinger, který prohlásil: „Globalizace je pouze jiné slovo pro

americké panství“. Takže globalizace = novodobá kolonizace. Bilderberg je vlastně převodovou

pákou americké Rady pro mezinárodní vztahy, neboť její členové tvoří celou třetinu členů

Bilderbegu.

Trilaterální komise byla založena v roce 1973 na popud finančníka Davida Rockefellera. Dělí se na

tři skupiny – Evropskou – (zde jsou místopředsedy Češi Vladimír Dlouhý a Michael Fuks),

Severoamerickou a Asijsko­tichomořskou.

Témata, kterými se tzv. Bilderbergský klub údajně zabývá jsou: „Svět bez jádra, kyberterorismus,

Afrika, Rusko, finance, celní ochrana, americko­evropské vztahy, Afganistán, Pakistán, Irán a

islám, apod“. O tom, že tato setkání mají svůj účel a daný program a cíl svědčí několik skutečností.

Dne 12. listopadu 2009 uspořádala skupina Bilderberg setkání během večeře na zámku ve Val

Duchesse v Bruselu za účasti Hermana Van Rompuy, který se zanedlouho 19. listopadu 2009 stal

předsedou (prezidentem EU) Evropské rady. Předtím se musel dostavit na pohovor k „bossům

Bilderbergu Henrymu Kissingerovi a Étiennu Davignonovi. (Uvádí to list Guardian ze dne 17. 11.

2009). Současný předseda skupiny Bilderberg se v rozhovoru pro internetové noviny EU Observer

pochlubil, že skupina Bilderberg hrála zásadní roli při vytváření společné evropské měny

euro!!!

V roce 2014 se setkání Bilderbergu uskutečnilo v Dánsku. Tématem jednání bylo mimo jiné i

soukromí a ustanovení TTIP – Transatlantického obchodního a investičního partnerství, které je

projednáváno v utajení, neboť po jeho schválení hrozí, že TTIP omezí demokratická práva

jednotlivých států EU ve prospěch nadnárodních (převážně amerických) koncernů. Panují obavy,

že Evropa bude nucena v zájmu smluv ustoupit ze svých standardů chránících obyvatelstvo ­

spotřebitele, životní prostředí i sociální výdobytky v jednotlivých zemích. V řadě evropských zemí

proto probíhají protesty proti jejímu přijetí.

Američtí a unijní diplomaté ovšem tvrdí, že smlouva TTIP má odstranit překážky v obchodování

mezi EU a USA a měla by vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Její zastánci tvrdí, že

oběma stranám přinese zrychlení hospodářského růstu. Po negativních zkušenostech z minulých let

se tomu ovšem nedá věřit.

Bilderbergských setkání se v minulosti z České republiky zúčastnilo pět osob:

Vladimír Dlouhý – bývalý místopředseda federální vlády ČSFR (1989), bývalý ministr průmyslu

a obchodu, který pracoval pro Goldman Sachs, neúspěšný kandidát na prezidenta ČR (2013).

Karel Kovanda – bývalý vedoucí administrace na Ministerstvu zahraničních věcí ČSFR, bývalý

velvyslanec ČR při OSN, vedl přístupová jednání k NATO (poté byl od roku 1998 velvyslancem

ČR u NATO) a Západoevropské unii.

Michael Žantovský – bývalý tiskový mluvčí a poradce prezidenta Václava Havla, předseda

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Senátu Parlamentu ČR, pozdější velvyslanec

ČR v USA a v Izraeli.

Jiří Pehe ­ ředitel New York University in Prague, předtím ředitel Politického odboru Kanceláře

prezidenta republiky Václava Havla.

Karel Schwarzenberg – původně vedoucí kanceláře (kancléř) prezidenta Václava Havla, ministr

zahraničních věcí, předseda TOP09 a v roce 2013 neúspěšný kandidát na prezidenta ČR a dnes

velký zastánce přijetí imigrantů v České republice.

V roce 2005 (5. ­ 8. května) se setkání skupiny Bilderberg uskutečnilo v Dorint Sofitel Seehotel v

Rottach­Egernu v Německu. Jednání se rovněž zúčastnil spolkový kancléř Gerhard Schröder a

Angela Merkelová. Gerhard Schröder tři týdny po návštěvě jednání Bilderbergu neočekávaně

vyhlásil nové volby. Od listopadu roku 2005 byla již novou spolkovou kancléřkou Angela

Merkelová. Ta Angela Merkelová, která později, bez souhlasu německé vlády, pozvala uprchlíky,

zejména ze Sýrie, kteří do té doby čtyři roky žili v utečeneckých táborech v Turecku, do své země,

aniž by věděla jak je ubytovat a integrovat. Že by tak plnila pokyny a úkoly dané ji z Bilderbergu?

Mnohé tomu nasvědčuje!

Již v roce 2002 sdělil Thomas Barnet (poradce bývalého ministra obrany USA Donalda

Rumsfelda), že konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho má

být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světle hnědé rasy v Evropě. Proto prý musí být Evropa

donucena ročně přijmout 1,5 milionu přistěhovalců ze zemí třetího světa. Výsledkem má být vznik

populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost

inteligentní na to, aby mohli pracovat. Že vám to něco připomíná? Jistěže, Nový světový řád podle

M. Kallergiho!!!

Postupnými kroky má být: Neomezený proud imigrantů do Evropy za účelem rozkladu usazených

národů a zničení jejich kultur. Národně orientovaní politici musí být umlčeni a odstraněni.

Národní státy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré zdroje mají být privatizovány a

později internacionalizovány.

Žádná vláda nesmí bránit svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků do

zahraničí. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly samy o sobě rozhodovat.

Nepřátelé globalizace budou zničeni. K tomu Thomas Barnet suše konstatoval: „Kritiky

zabijeme“!!!

Pokud se tomuto vývoji některá vláda postaví dojde „k mírovému nasazení americké armády“!?!

Je třeba k tomu nějakého komentáře? Snad jedno připomenutí. Za posledních dvacet let let se USA

a jejich spojenci vojensky angažovali v Jugoslávii, v Afganistánu, v Iráku, v Libyi, v Somálsku, v

Syrii a pokusili se o destabilizaci Ukrajiny a obklíčení Ruské federace svými vojenskými

základnami. Je to cesta k mírovému soužití?

V současnosti státy EU řeší(?) či neřeší(?) jak zastavit migrační ofenzivu uprchlíků, kteří jsou

většinou muslimové. Odhaduje se, že asi 70 % ­ 80% z nich jsou tzv. „ekonomičtí uprchlíci, které

do Evropy lákají vidiny sociálních výhod a zabezpečení. Aniž by znali jazyk, tak většina z nich

míří do Německa, kam je neprozřetelně pozvala kancléřka A. Merkelová. Německo se dnes topí v

problémech, a tak se A. Merkelová snaží prosadit kvóty a s jejich pomocí rozmístit imigranty po

celé Evropě. Že by tak plnila pouze úkol Bilderberku jak prosadit islamizaci Evropy?

Poslední zkušenosti z Francie, z Británie, Německa, Rakouska, Švédska či Norska názorně ukazují

agresivitu islámských migrantů, kteří se nehodlají integrovat, ale naopak hodlají prosazovat

muslimské zvyklosti a právo šaria v hostitelských zemích. Dá se říci, že doslova zneužívají

sociální programy hostitelských zemí a v mnoha případech vyhrožují islamizací hostitelské země,

neboť porodnost islámských žen je v průměru 8,1 dítěte na ženu, zatímco v Evropě je průměrná

porodnost 1,3 dítěte na Evropanku. V tomto případě by se rozhodně vyplatilo věnovat finanční

prostředky na propopulační programy v evropských zemích, než je de facto marnotratně a

zbytečně věnovat na integraci muslimů do evropské civilizace, kterou oni nenávidí, a kterou

hodlají sobě podřídit.

Co proti tomu dělat? Každopádně je nutné ochránit vnější „šengenské hranice“ Evropy. Finančně

podpořit existenci a vybudování nových záchytných táborů v Turecku, Řecku i v Itálii a

ekonomické migranty, kterých je většina, bez milosti vracet do zemí původu, tak jak to provedla

Austrálie!!! Striktně dodržovat přijaté zákony pro migranty, aby se po Evropě netoulalo několik

statisíců mladých mužů s falešnými doklady či bez nich, neboť tajné služby poukazují na

nebezpečí infiltrace bojovníku Islámského státu do Evropy. Snížit vysoké sociální dávky a

podpory pro migranty, které je do Evropy lákají a v záchytných zařízeních nastavit takové

podmínky, aby případné zájemce o nelegální vstup do dané země odrazovaly.

V současnosti řada evropských států svou absorpční možnost přijímání migrantů vyčerpala a

politici v prvé řadě musí myslet nejen na své děti, ale i na vlastní obyvatele!!! Česká republika

jako suverénní stát má právo si vybrat koho přijme na své území a koho ne. Evropa je převážně

křesťanská, a tak máme právo dát přednost křesťanským migrantům, u kterých je velká

pravděpodobnost jejich integrace do většinové společnosti, než si nechat EU a A. Merkelovou

vnutit prostřednictvím kvót neintegrovatelné muslimy.

Představitelé zemí Vyšegrádské čtyřky ve vzájemné shodě kvóty odmítají, za což si jistě zasluhují

naše díky. Pánové Fico, Kačinský, Orbán i Zeman odmítáním kvót a diktátu Bruselu i A.

Merkelové brání zájmy svých obyvatel a svých zemí. Není přece možné, aby v rámci tzv.

„politické korektnosti“ byly zamlčovány teroristické a sexuální útoky migrantů na obyvatelstvo

hostitelských zemí a abychom na pokyn Bruselu páchali rituální sebevraždu, aniž bychom se

pokusili zastavit statisíce muslimských migrantů, kteří, možná na něčí popud, v koordinované

invazi, hodlají přetvořit Evropu k obrazu svého Proroka!!!