Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Hrozí Evropě islamizace?

Libyjský vůdce plukovník Muammar Kaddáfí kdysi prohlásil, že do padesáti let bude Evropa islámská. Bez boje a díky vysoké porodnosti islámských žen, neboť na každou z nich připadá v průměru 8,1 narozených dětí, zatímco na evropské ženy pouze 1,3 – 1,5 dítěte. V daném případě jsou počty jasné. V současnosti žije v zemích Evropské unie už cca 50 milionů občanů, kteří se hlásí k islámskému náboženství a jejich řady každoročně rozšiřují statisíce imigrantů z Afriky a z Blízkého východu. Itálie a Francie jen obtížně zvládají jejich nápor.

Ve Velké Británii a ve Francii to došlo tak daleko, že řadoví občané se začínají bát svých muslimských sousedů, kteří požadují pro sebe další a další výhody. Postupující islamizace těchto zemí je již tvrdou skutečností.
V řadě britských měst se radní bojí vyvěsit britskou vlajku, aby se nedotkli cítění muslimů, neboť samotná vlajka – kříž sv. Jiří, by mohla být vnímána jako rasistický symbol, neboť prý u muslimů vyvolává negativní vzpomínky na křížové výpravy. Britská absurdita soužití s muslimy dosáhla takových rozměrů, že se někteří Angličané v Anglii bojí vyvěsit svoji národní vlajku!! Řadě muslimů vadí slavení křesťanských vánoc, vánoční tradice, a tak mnozí Angličané již upustili od vánoční výzdoby svých obydlí, uzavírají se do svých domovů, jen aby na sebe neupozornili své muslimské sousedy. Ve své vlastní zemi se začínají bát islámských imigrantů!!!
Jiní Angličané v rámci přizpůsobení se multikulturnímu trendu (rozuměj islamizaci Británie), v posledních rocích raději konvertovali k islámu, aby se vyhnuli šikaně přistěhovalců, neboť zastání u státních úřadů nenašli. Každý měsíc v Británii konvertuje k islámu několik stovek až tisíc rodilých (bílých) Angličanů. K islámu dokonce konvertovala i švagrová bývalého premiéra Velké Británie Tonyho Blaira!!!
Ve Francii to došlo tak daleko, že v mnoha městech radní ztratili kontrolu nad muslimskými čtvrtěmi a jsou nuceni „tolerovat islámské „ministáty“ kde si muslimové sami vládnou a tato místa se stávají základnami extremistů, odkud jsou vysíláni islámští bojovníci do Sýrie a Iráku, kde bojují v řadách bojovníků Islámského státu.
V Paříži islámští fundamentalisté a teroristé zaútočili na počátku tohoto roku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo a zabili dvanáct lidí. Než je policie našla a zneškodnila, tak stačili zastřelit ještě dalších pět osob. Terorem a zastrašováním se islámští fundamentalisté snaží ovlivnit a ovládnout evropské veřejné mínění, aby je mohli formovat podle svých představ. Pokud tento trend vlády evropských států nezastaví, tak Evropě během několika desetiletí hrozí totální islamizace.
Evropské hodnoty a tradice, které Evropu utvářejí více jak tisíc let, křesťansko – židovská etika a morálka, řecko – byzantská vzdělanost a římské právo jsou zdrojem evropské prosperity a civilizačního pokroku. Tento odkaz předchozích generací je nutné všemi silami bránit před migrujícími etniky, která by zde chtěla prosadit islamizaci celé evropské společnosti a islámské právo šarija. V minulosti prosazovaný internacionalismus a současný globalismus a multikulturalismus, které jsou dnes nabízeny jako nové směry koexistence, musíme v rámci sebezáchovy a zachování našeho evropského kulturního okruhu a evropských civilizačních hodnot důrazně odmítnout.
S islámskými radikály mají problémy i zámořské země jako jsou Kanada či Austrálie. Jejich představitelé se oproti evropským politikům důrazně ohradili proti požadavkům islámských imigrantů. Starosta montrealského předměstí Dorval, odmítl požadavek muslimských rodičů, aby se ve školních jídelnách nepodávalo vepřové maso a jeho tajemník jim odeslal dopis, ve kterém stálo: “Muslimové musí pochopit, že se musí přizpůsobit Kanadě a Quebecu, jejím zvykům, tradicím, způsobu života, protože právě proto se rozhodli do Kanady přistěhovat. Musí také pochopit, že je potřeba, aby se začlenili a naučili se v Quebecu žít. Musí pochopit, že to záleží na nich, aby změnili svůj životní styl, nikoliv na Kanaďanech, kteří je zde velkoryse přivítali…“, „Pro Muslimy, kteří nesouhlasí se sekularismem a necítí se v Kanadě v pohodě, existuje na světě 57 nádherných muslimských zemí, většinou s malou hustotou obyvatelstva, které jsou připraveny je přijmout s otevřenou „halal“ náručí, v souladu se šarií, atd.“
V Austráli bývalý premiér John Howard a po něm jeho pozdější nástupkyně ve funkci premiéra australské vlády paní Julie Gillardová jasně řekli svá stanoviska ke stále narůstajícím požadavkům imigrantů. Cituji: „Přistěhovalci, a ne Australané se musí přizpůsobit. Buďto akceptujete, nebo ne, ale potom ponesete důsledky…. Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky nebo jakýmkoliv jiným jazykem. Proto, jestli se chcete stát součástí našeho společenství, naučte se tento jazyk…. Toto je naše krajina, naše zem a náš životní styl a my vám dáváme příležitost, abyste si to vše užívali. Ale jen co si začnete stěžovat, brečet a frflat na naši Ústavu, naše závazky, naši křesťanskou víru nebo na náš životní styl, potom vás vyzývám, abyste využili další výhodu velké australské svobody – práva odejít. Pokud tady nejste šťastni, potom odejděte. Nebudeme vás nutit tady zůstat. Vy jste požádali, abyste zde mohli žít. Takže akceptujte krajinu, pro kterou jste se rozhodli a která vás přijala….“.
V Iráku, v Afganistánu a v poslední době i v Sýrii se proti teroristům bojuje, zatímco v Evropě se doposud požadavkům islamistů většinou ustupovalo. Pařížské tragické události jasně ukázaly, že arabští fundamentalisté nemají zájem na pokojném spolužití a nadále budou vyhledávat třecí plochy.
Na základě výše řečeného lze konstatovat, že evropská civilizace se nachází ve vysokém stupni ohrožení. Důsledky nepromyšlené imigrační politiky jsou vidět v řadě evropských zemí. Současný islám se bohužel transformuje do podoby náboženství nesnášenlivosti a teroru nejen v Evropě, ale i Africe a v Asii, a jako takový je logicky vnímán, neboť v mnoha zemích již ohrožuje zažité civilizační a křesťanské hodnoty, a to nejen Evropanů. Nic na tom nezmění některá prohlášení umírněných muslimů, kteří teroristické skutky odsoudí s výhradou, že to může být dílo tajných služeb!?!
Vlády členských státu Evropské unie, včetně vlády České republiky musí přijmout taková opatření, která by zamezila nekontrolovatelnou migraci. Na ochranu svých obyvatel budou muset navýšit státní rozpočty na vnitřní i vnější bezpečnost, počty členů policie a armády se budou muset zvýšit o stovky či tisíce mužů a žen, rovněž se musí přehodnotit státní populační politika, neboť porodnost evropských žen je proti muslimským ženám příliš malá. Pokud chceme jako civilizace přežít, musíme podpořit porodnost a bezpečnost vlastních občanů a přehodnotit dosavadní rodinnou politiku, kterou zde zanechaly pravicové vlády. Je pozitivním jevem, že současná vládní koalice v ČR v tomto směru přijala již určitá rozhodnutí, ale to pořád ještě nestačí.
Jako civilizovaní lidé musíme jasně říci co je naší prioritou. Vláda ČR musí odmítnout úvahy, že si imigranty mezi sebou rozdělí státy Evropské unie. To bychom opakovali stejnou chybu, jako udělal komunistický režim, když rozptýlil Romy po celé republice. Důsledkem je, že se za šedesát let nedokázali integrovat do většinové společnosti a naprostá většina z nich dnes žije ze sociálních dávek, aniž by museli vykonávat alespoň veřejné práce a posílat své děti do škol.
Řešení svízelné situace uprchlíků je nutno řešit přímo v regionech jejich původu, v jejich zemích, ze kterých utíkají, popřípadě v sousedních regionech, kam se uchýlili. Naše malá republika se může na jejich pomoci podílet finančně a také diplomatickou aktivitou v orgánech Evropské unie, aby se stabilizovaly poměry v zemích, odkud utečenci pocházejí.
Nejen vlády Francie a Itálie, ale vlády všech států Evropy, v rámci pudu sebezáchovy a zachování svých států budou muset dříve či později přijmout drastická rozhodnutí a uprchlíky deportovat zpátky do jejich výchozích zemí. Jinak se proud uprchlíků, odhadovaný za poslední roky již na cca 25 miliónů lidí, nezastaví. Malou Evropu nelze nafouknout, aby mohla přijmout miliony běženců z Afriky a Asie. Pokud se tak nestane, hrozí Evropě, že za padesát let či dříve, ji imigranti připraví roli islámského kalifátu.