Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Blýská se na lepší časy?

V tomto týdnu přijal prezident České republiky Miloš Zeman delegaci představitelů Agrární komory ČR. Ti prezidentovi předali deset bodů svých požadavků, pro něž by uvítali prezidentovu podporu. Mimo jiné požadovali podporu propagaci tuzemských potravin, živočišné výrobě a v neposlední řadě omezení dominantního postavení obchodních řetězců na našem spotřebitelském trhu, které ovládají celkem tři čtvrtiny tuzemského obchodu s potravinami a na němž většinou upřednostňují zahraniční výrobky.

Následně prezident vyslovil názor, že čeští a moravští zemědělci a potravináři by měli spojit své síly a jako protiváhu zahraničním obchodním řetězcům vybudovat vlastní obchodní síť prodejen potravin. Ovšem tento názor není žádnou novinkou u nás, natož v Evropě.

Ve starých členských zemích Evropské unie je docela běžné, že zpracovatelské potravinářské firmy vlastní samotní zemědělci, ať už formou družstevních nebo akciových společností a svoji rostlinnou i živočišnou produkci zpracovávají ve vlastních mlékárnách, masokombinátech a v řadě míst prodávají i prostřednictvím vlastních potravinářských prodejen (pekáren, řeznictví apod.) I v bývalém Československu byly za první ČSR družstevní mlékárny, pekárny, lihovary i cukrovary, které byly znárodněny po únoru 1948 a pamětníci si jistě pamatují Konzumy i prodejny spotřebního družstva Jednota nebo Včela.

Po roce 1989 převládly liberální ekonomické názory, podle kterých měla vše vyřešit neviditelná ruka trhu, ale v samotném důsledku poté většinu spotřebního trhu ovládly zahraniční firmy a obchodní řetězce, které mnohdy diktovaly výkupní ceny a zemědělci, aby prodali, byli nuceni jít s cenou dolů.

Ovšem i u nás se již „blýská na časy“. Jedním z řady průkopníků zpracování vlastních produktů je mlékárna Lacrum ve Velkém Meziříčí, která je dnes součástí zemědělské akciové společnosti AGRO-Měřín, a která má své prvopočátky již v roce 1933, kdy ji založili zemědělci z okolí Velkého Meziříčí.

V Lacrumu ve Velkém Meziříčí se denně zpracovává více jak 100 000 litrů mléka a mlékárna je jedním z největších výrobců sýrů, které vyrábí v biokvalitě. Firma AGRO-Měřín se již delší dobu zabývá nejen zpracováním mléka, ale také masa, brambor i zeleniny, které se snaží prodávat svým zákazníkům ve vlastní, v současnosti budované, obchodní síti. A zákazníci takový postup vítají, neboť nabízené zboží budou dostávat čerstvé a v nejvyšší kvalitě.

AGRO-Měřín spolupracuje nejen s Potravinářskou komorou, ale také s některými obchodními řetězci, např. se společností Billa, která je jednou z jejich největších obchodních partnerů a ochotně nabízí produkty ekologického zemědělství oceněné značkou Regionální potravina.

Takže myšlenka vyslovená prezidentem Zemanem – vytvořit vlastní obchodní sítě pro prodej zemědělských produktů, není novým nápadem, ale na mnoha místech Čech, Moravy i Slezska se již delší dobu postupně realizuje.