Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Co všechno nevíme o potravinách

V poslední době se tzv. „roztrhl pytel“ s informacemi (de facto s aférami), o kvalitě či nekvalitě potravin na našem spotřebním trhu. Zejména výrobky dovážené z Polska ztratily na důvěryhodnosti. Není se co divit. Výskyt posypové soli v masných, pekárenských a cukrářských výrobcích, jed na potkany v oplatcích a vaflích, ve vanilkové zmrzlině ani stopa po vanilce, místo ní piperonal, který se používá na ničení vší a v poslední řadě poznatek, že polské uzeniny a zejména klobásy jsou vyráběny z uhynulých nebo nemocných zvířat! To jsou aféry polské. Nelze se potom divit, že naši občané i turisté odmítají kupovat polské uzeniny, zejména dříve vyhlášené a oblíbené klobásky.

Známé jsou rovněž máslové sušenky bez másla, vaječná moučka ze zkažených vajec, biovejce, která nejsou biovejci, jogurty bez živých bakterií a uzeniny, kde je minimum masa, dioxiny v mase či vejcích, o metanolové aféře u nás ani nemluvě. Dá se konstatovat, že v rámci globalizace evropského trhu s potravinami, se někteří výrobci snaží prodat a vyvézt vše, co se prodat dá, bez ohledu na kvalitu či hygienické normy.

Naštěstí Státní zemědělská a potravinářská inspekce nespí a kontroluje kvalitu potravin v jednotlivých obchodních řetězcích. V loňském roce udělila řadě společností tučné pokuty a nejvíce pokut zaplatila společnost Tesco, u níž výše pokut přesáhla částku pěti miliónů korun. Rovněž se osvědčily její webové stránky „Potraviny na pranýři“, kde spotřebitelé získají čerstvé informace o kvalitě kontrolovaných potravin, zda jsou nejakostní, falšované či nebezpečné. O oblíbenosti těchto webových stránek svědčí zejména jejich návštěvnost. Jen v loňském roce zaznamenaly více jak jeden a půl miliónů zájemců, kteří se zajímali o kvalitu potravin.

Nás, občany České republiky v Čechách, na Moravě i ve Slezsku může jenom potěšit, že vláda v březnu schválila novelu zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, kterou inspekce získává větší pravomoci při kontrole i ochraně spotřebitelů. Například inspekce, oproti minulosti, bude moci ihned zastavit prodej potravinářských výrobků, pokud budou nejakostní nebo ponesou klamavé označení. Doposud to bylo možné jen při zjištění, že potraviny jsou zdravotně závadné. Inspektoři budou moci ukládat pokuty a provádět opatření i mimo jejich územní působnost, když zjistí, že daná obchodní společnost prodává závadnou nebo nebezpečnou potravinu v dalších oblastech.

Dalo by se soudit, že na základě kvality nabízených potravin, se spotřebitelé budou častěji obracet k nákupu regionálních zemědělských produktů a biopotravin. Ale není tomu tak. Na základě provedeného průzkumu biopotraviny pravidelně kupují pouze čtyři procenta zákazníků, což je žalostně málo. Důvodem je jejich vyšší cena a také dopady ekonomické krize na kupní sílu obyvatel. Navíc potraviny jako takové, se v České republice zdražují velmi rychle. Oproti roku 2005 jejich cena vzrostla cca o třicet procent. A to je daleko více, než v jiných zemích Evropské unie, kde jednotlivé státy podporují své zemědělce mnoha způsoby, než se tomu děje u nás.

Proto je nutné vrátit našemu spotřebiteli patřičnou důvěru a hrdost na české i moravské zemědělské produkty a našim zemědělcům garantovat stejnou podporu a podmínky pro výrobu potravin, jaké jsou dávány zemědělcům ve vyspělých státech Evropské unie. Ideálem by bylo, abychom opět dosáhli soběstačnosti ve výrobě potravin a přebytky s úspěchem vyváželi.