Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Proč usiluji o Vaši přízeň v senátních volbách na Prostějovsku

Senátní obvod č. 62 je rozložen v okrese Prostějov a v západní části okresu Přerov na Kojetínsku a Tovačovsku. Představa našeho regionu vyvolává v každém z nás obrázek úrodné Hané, oblasti uprostřed Moravy, s výbornými předpoklady pro rozvoj zemědělství a potravinářského průmyslu. K charakteristice Hané přispívá nejen úrodná půda a teplé podnebí, ale také malebné hanácké kroje, tradiční lidové zvyky, typické nářečí a krása moravských žen a dívek. Zkrátka pravý ráj na zemi.
Idylický obrázek pozemského ráje však v poslední době vykazuje vady na kráse. Málokdo totiž ví, že třeba průměrný důchod zdejších seniorů dosahuje nejnižších hodnot ze všech krajů v republice. A co s tím může dělat senátor?
Jsem přesvědčen o tom, že stejně jako u nás existuje minimální mzda, měl by stejné výše dosahovat i garantovaný minimální důchod. Zvyšující se počet seniorů si přímo vyžaduje vyvinout snahu o zabezpeční jejich důstojných podmínek pro spokojené stáří. A navrhnout to může i senátor.
Většina politiků má vždy plno řečí o podpoře rodiny, ale prozatím nikdo neocenil to nejdůležitější, zásluhy matek o narození a výchovu dětí, které jsou budoucností každého národa. A právě počet zodpovědně vychovaných dětí by měl být u matek zohledněn ve snížení věku jejich odchodu do důchodu. Rovněž jsem přesvědčen o skutečnosti, že každá matka, která odpracovala patřičná léta a dosáhla důchodového věku, by měla obdržet příspěvek k důchodu ve výši 1000 Kč za každé vychované dítě.
A kde na to vzít peníze? Ty by mohly být převedeny do důchodového fondu z financí, které jsou státem poskytovány často pochybným a problematickým neziskovým organizacím, které podporují nelegální vstup migrantů do republiky a nebo se živí, po desítky let, tzv. integrací nepřizpůsobivých občanů bez patřičných výsledků. Také by bylo zapotřebí zhodnotit vysílání našich vojáků do zahraničních misí, zejména těch, které nejsou zaštítěny Radou bezpečnosti OSN.
Hospodářství naší republiky se momentálně daří, ale mohlo by vykazovat ještě větší zisk. Zejména osobní zájmy některých zákonodárců a dřívějších politiků vedly k nesmyslnému územě správnímu uspořádání ČR a k ustavení 13 nevyvážených a příliš drahých krajů. Tento 18 let trvající experiment způsobil nyvýslovné hospodářské ztráty. Každý rok kraje spotřebují cca 9 miliard korun a při tom některá krajská města jsou od sebe vzdálená jen 24 km. Zde se přímo nabízí myšlenka obnovení zemského uspořádání státu, např. po vzoru Rakouska, které má oproti ČR poloviční náklady na veřejnou správu. A Čechy, Morava i Slezsko by si samosprávu zasloužily.
A ještě jednu věc považuji za vysoce znepokojivou. Je to varovný počet zadlužených občanů a exekucí. Není to jenom výsledkem jejich nezodpovědnosti, ale také nesmyslné privatitace exekutorů. Tady dřívější zákonodárci tzv. šlápli vedle, neboť současné exekutory nezajímá vaše situace, ale pouze jejich zisk. Podle mého mínění by exekutoři měli být státními zaměstnanci a jejich činnost by měla být státem kontrolována. A o to se budu snažit.
V senátním obvodu č. 62 kandiduji jako nestranický kandidát s podporou Moravanů. Obhospodařuji Čertovy rybníky u Čunína, v Prostějově opravuji dům, kde, pokud získám vaši důvěru, bude v rámci senátorské kanceláře v provozu každodenní Občanská poradna. Společně se svými spolupracovníky MUDr. Radimem Uzlem a Uršulou Klukovou usiluji o vaši podporu s heslem Normální je pomáhat.