Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Má představa práce senátora II.

V minulé části mé představy o práci senátora jsem hovořil o státem garantovaném minimálním důchodu, který by měl dosahovat výše minimální mzdy. Rovněž jsem vyslovil myšlenku, že matkám, které chodily potřebnou dobu do práce a při tom řádně vychovaly děti, by starobní důchody měly být navýšeny určitou částkou (1000 Kč), aby nebyly trestány za to, že se věnovaly výchově nové generace. (V letošním roce byl podobný návrh zamítnut!!) Také jsem zdůraznil, že budu prosazovat, aby za každé vychované dítě byl matkám snížen věk odchodu do důchodu o jeden rok.

Poukázal jsem na skutečnost, že potřebné finance lze najít při kontrole hospodaření neziskových organizací, které ze státního rozpočtu ročně čerpají cca 500 milionů korun, aniž by mnohdy byly znát výsledky jejich činnosti. Další finance by bylo možné získat omezením vysílání našich vojáků do zahraničních misí, které nejsou konány pod hlavičkou Rady bezpečnosti OSN.
A třetí zdroj potřebných financí jsem navrhoval získat zrušením krajského uspořádání naší republiky, které je příliš drahé a neefektivní a zároveň jsem navrhoval návrat k osvědčenému zemskému uspořádání státu podle vzoru Rakouska, které vykonává veřejnou správu (státní správu a samosprávu) oproti České republice jen s polovičními náklady!!!
V našem případě vidím jako nejekonomičtější správní uspořádání České republiky ve vytvoření čtyřech samosprávných zemí – Země české, Země moravské, Země moravsko-slezské a Prahy, jako samosprávného metropolitního regionu.

Senát Parlamentu České republiky je ústavní institucí, která spolu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR vykonává moc zákonodárnou. Hlavní náplní činnosti Senátu je jeho účast v legislativním procesu při projednávání návrhů zákonů, mezinárodních smluv a evropské legislativy, které mu postupuje k projednání Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, přičemž na projednání postoupeného zákona má Senát pouhých 30 dní. Senát rovněž projednává petice, vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Ústavního soudu a volí členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Každý senátor má právo zákonodárné iniciativy a tohoto privilegia bych v práci senátora, s vaší pomocí, rád využil.

Jedním z problémů, který sužuje řadu občanů naší republiky je problém dluhové pasti, do které se dostali např. z důvodu ztráty zaměstnání při krachu firem či společností, ve kterých byli zaměstnáni, a následně se jim nepodařilo uzavřít nový zaměstnanecký poměr, aby mohli dále splácet půjčky, které v minulosti uzavřeli. Potom nastupuje to nejhorší, co je může potkat – exekuce jejich majetku. Jelikož v minulosti bylo exekutorské povolání nešťastně privatizováno, tak dnešní exekutory především zajímá jejich prospěch a jejich zisk. Zde vidím východisko a zajištění nápravy prostřednictvím podání návrhu zákona na zestátnění exekučních úřadů, kde by exekutoři pobírali plat a nebyli závislí na zisku, jehož vidina z nich mnohdy činí asociální „hrabivé dráby“.
Další problém, který by měl být zákonodárnou normou ošetřen je zákaz prodeje lesní, zemědělské a stavební půdy do zahraničních rukou, abychom jednou nezjistili, že většina půdy již patří zahraničním majitelům. Negativním příkladem benevolentní politiky v této oblasti jsou nejen západočeské Teplice, kde arabští investoři skupují půdu, aby zde pro své soukmenovce stavěli arabské vesnice a sídliště. Již dnes máme v ČR tři – čtyři mešity a kolem desítky muslimských modliteben a lze konstatovat, že tyto jsou základnou pro plíživou islamizaci naší země.

Jsem pro uzákonění zákazu propagace islámské ideologie v České republice, neboť islám je ve své podstatě rasistickou ideologií, která se skrývá za náboženstvím, neboť propaguje nerovnost žen a smrt pro jinověrce!!! Takovou zvrácenou ideologii nelze na našem území trpět a její výskyt je potřeba trestně stíhat a fanatické hlasatele této ideologie je nutné z České republiky vyhostit!!! Nesmíme si nechat líbit vyhrožování tipu: „Až nás zde bude více, pak s vámi zatočíme, pak vás vyženeme nebo podřežeme!!!
V současnosti není Česká republika připravena čelit skutečnostem, kdy nepřátelský stát nebo neprůhledné firmy napojené na možné teroristy nebo nadnárodní monopoly se zajímají o koupi nebo převzetí, či podřízení našich strategických firem (např. pro distribuci plynu, nafty, vody, elektřiny či těžbu strategických surovin – zlato, uran, lithium, rubidium), a to za účelem získání vlivu na naše hospodářství, hospodářskou politiku našeho státu, s cílem ohrozit bezpečnost a hospodářskou suverenitu naší republiky. Z těchto důvodů je nutné pečlivě sledovat příchozí zahraniční investice s ohledem na možný negativní dopad na naši národní bezpečnost. Energetickou infrastrukturu státu je nutné chránit před cizími vlivy a před zcizením. Proto podpořím připravovaný návrh (bezpečnostního) zákona, který tato rizika ošetří a zamezí ohrožení České republiky a jejich zájmů.

Rovněž podpořím oddělení důchodového fondu od státního rozpočtu (jak to ve vládním prohlášení navrhuje současná vláda České republiky), aby nemohl být zneužit a použit pro sanování možných hospodářských neúspěchů, tak jak se to již v minulosti stalo za vlády Občanské demokratické strany (ODS)!!!
Také budu prosazovat vytvoření legislativního rámce, který by umožnil vytvoření finančního rezervního fondu České republiky, kam by plynuly zisky ze státních a polostátních firem. Podobné rezervní fondy má řada vyspělých západoevropských zemí a dokonce i Ruská federace. Přitom staré přísloví říká: „Pamatuj na zadní kolečka“, což znamená mít vždy v záloze rezervy!