Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Kam vedou Evropu?

Nedávno jsem byl upozorněn na článek Fabrice Hadjadja, uveřejněný v italském deníku Avvenire dne 28. května 2017, který lze dohledat na webových stránkách Rádia Vatikán (http://www.radiovaticana.cz).
Autor se zde zamýšlí nad některými evropskými leadery u nichž nachází jeden společný prvek – nemají děti, jsou childfree. Určitě někteří z nich po dětech toužili, ale nevyšlo jim to. Přesto deset čelných evropských politiků bez dětí se mu zdá mnoho.
Na prvém místě jmenuje francouzského prezidenta Emanuela Macrona, následují německá kancléřka Angela Merkelová a britská premiérka Theresa May a dále uvádí italského předsedu vlády Paola Gentiloniho, nizozemského premiéra Marca Rutteho, švédského premiéra Stefana Löfvena, lucemburského premiéra Xaviera Bettela, skotskou premiérku Nicol Sturgeonovou a prezidentku Švýcarské konfederace (v roce 2017) Doris Leuthardovou. Jako posledního uvádí předsedu Evropské komise, bývalého premiéra Lucemburska, Jeana-Cloude Juncknera. Všichni jmenovaní jsou bezdětní.
Dále autor článku dodává, že tento fenomén (bezdětnosti) je příliš všeobecný, než aby byl vnímán jako znamení doby a ptá se: „Jak mohou systematicky řídit budoucnost Evropy lidé, kteří do ní nejsou vtaženi tělesně?“ Pro ně budoucnost Evropy končí jejich životem a nemusí je zajímat co po nich zůstane, až jednou odejdou.
Proto většina jmenovaných politiků podporuje muslimskou migraci a zabývá se jen její dislokací po evropském kontinentu, místo aby zajistili ochranu schengenských hranic proti nezvaným, převážně muslimským ekonomickým imigrantům, kteří jen zatíží sociální systémy jimi řízených zemí, aniž by do nich cokoliv přinesli.
Zářným případem takového politika – vítače muslimů, je přeseda Evropské komise Jean-Cloude Junckner, který se nestyděl vyhrožovat zemím sdružených ve V4, které z bezpečnostních důvodů, stejně tak jako bohaté arabské státy jako jsou Saudská Arábie, Dubaj, Katar či Spojené arabské emiráty, odmítají na svá území přijmout nadiktované počty běženců, odebráním dotací z Evropských fondů. Ani jeden z uvedených politiků si nepřipouští nebezpeční islamizace evropského kontinentu, což se právě děje v jejich zemích!!!
Místo aby podpořili porodnost v Evropě výstavbou levných startovacích bytů a finanční pomocí mladým rodinám s dětmi, tak vymýšlejí revizi azylové politiky vyplývající z Dublinského protokolu, tzv. Dublin IV. a chtějí tak dosáhnout omezení práva národních států rozhodovat si o umístění uprchlíků na vlastním území. Přitom je známo, že evropská žena v průměru porodí pouze 1,3 dítěte, takže Evropa jako taková vymírá. Zlepšení podmínek pro zvýšení porodnosti evropských žen ovšem nejsou na pořadu jednání Evropské komise. Naopak Evropská komise a její čelný představitel J. C. Junckner vehementně prosazují v rámci multikulturalismu, globalismu a islamizace Evropy povinné kvóty na přijetí muslimských imigrantů do všech států Evropské unie.

V Rakousku v minulosti také vítali nelegální, převážně ekonomické muslimské uprchlíky a díky své vstřícné politice mají dnes na svém území cca 700 – 800 000 vyznavačů islámu se všemi negativními jevy, které muslimskou imigrantskou vlnu doprovázejí.
Proto nový rakouský předseda vlády Sebastián Kurz tzv. „otočil kormidlem“ a pod vlivem negativních zkušenosti s migrací prohlásil: „Jsem přesvědčen, že řešení problému migrace leží v řádné ochraně vnějších hranic Evropské unie. Je špatné když o tom, kdo přijde do EU, rozhodují pašeráci, a ne jednotlivé státy“.
K jeho stanovisku se vyjádřila německá kancléřka Angela Merkelová, která vyjádřila souhlas s nutností lepší ochrany vnější hranice EU a potom prohlásila: „Pokud ale tato ochrana funguje nedostatečně, není možné, aby se členské státy EU nepodílely na solidárním přístupu“. Kancléřka podle svých slov nemá pochopení pro to, že některé státy EU nechtějí být solidární a uprchlické kvóty ignorují (Právo 18. 1. 2018).
Posuďte to sami. Volně přeloženo. Když to s islamizací Německa a dalších západoevropských států přeženeme, tak vy si naši neschopnost povinně odskáčete, ať vás to stojí cokoliv! Vy jste malý stát, tak budete solidární s námi!!! (budete poslouchat co vám nařídíme!!!). A tomu se říká demokracie západního střihu? Vždyť je to diktát jako vyšitý podle Hitlera, Stalina či Franka!!!
Takovéhle nezodpovědné konání západoevropských politiků jen povede k odmítání Evropské unie a nesmyslných nařízení vydávaných nikým nevolenou Evropskou komisí a ke stupňování snah po odchodu jednotlivých zemí z EU!!!
Nebezpečí islamizace Evropy je dnes větší než před deseti lety. Názory, že umírněný islám je mírové náboženství nedávno vyvrátil turecký prezident Erdogan, když prohlásil: „Není žádný umírněný či radikální islám. Islám je pouze jeden!!“.
A o tom jak to dopadlo, když muslimové získali většinu a nadvládu, svědčí pogromy z počátku 20. století, které Turci uspořádali vůči řeckým, arménským a syrským křesťanům a Židům, kteří po staletí žili vedle sebe v Anatolii a v Malé Asii.
Stovky mešit v dnešním Špaňelsku, Francii, Itálii, Německu, Rakousku či ve Velké Británii jen dokladují plíživou rozpínavost politického islámu, který pod rouškou náboženství zabírá jednu zemi po druhé. A to se děje i v České republice, kde jsou dnes již čtyři mešity (Karlovy Vary, Teplice, Praha a Brno) a desítky muslimských modliteben. Chceme-li zachovat naši civilizaci a kulturu pro své potomky, tak je nutné se důrazně postavit proti plíživé islamizaci, která se již dnes děje, podle svědectví místních obyvatel, v západních Čechách ve městě Teplice. Postavme se všemi právními a demokratickými prostředky (např. obecními, městskými či krajkými referendy), proti praktikám arabských firem, které skupují půdu a pozemky v ČR a pod záštitou náboženství hlásají právo šaria, podle kterého jsou ženy druhořadé a nevěřící je nutné zabíjet, kdekoliv mohou být schováni, což jsou atributy rasismu a nikoliv mírumilovného náboženaství!!!
O tom jak to dnes vypadá, když se radikální muslimové dostanou k moci, svědčí nájezdy muslimů proti nemuslimům, které jsou doprovázeny hromadnými popravami, znásilňováním žen a sexuálním zotročováním, rabováním, deportacemi a genocidou místního obyvatelstva, tak jak to předvedl Islámský stát v Sýrii a v Iraku a Boko Haram v Africe!!!
Máme plné právo se bránit, protože zákony České republiky propagaci rasismu, nacismu a fašismu zakazují!