Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Další útok islámského radikála.

Po útocích v Madridu, v Londýně, v Paříži a v Nice zaútočil islámský radikál i v Berlíně. Zaútočil

v hlavním městě Německa, v zemi, která v minulosti poskytla útočiště statisícům imigrantů, a v

které již žije více jak pět miliónů obyvatel muslimského vyznání.

Zaútočil v zemi, která ve své vstřícnosti nabídla utečencům pobyt, štědré sociální dávky a možnost

začlenění do většinové společnosti. Německá kancléřka Angela Merkelová již neříká – zvládneme

to! Obyvatelé Německa mají dnes strach o své blízké, o své rodiny i o své životy, neboť bezpečno

není ani na vánočních trzích.

Novinové titulky se ptají: „Kolik nevinných lidí musí ještě zemřít, aby „evropské elity“ pochopily,

že muslimové se v Evropě nechtějí integrovat, ale že ji chtějí dobít a přeměnit k obrazu svého

Aláha.

V celé západní Evropě, počínaje Itálií, Španělskem, Francií, Německem, Velkou Británií,

Dánskem, Norském i Švédskem, včetně zemí Beneluxu, žije dnes více jak padesát miliónů

muslimů a stojí tam tisíce mešit a muslimských modliteben. Muslimské ženy mají v průměru osm

dětí, zatímco porodnost evropských žen je pouze 1,3 – 1,5 dítěte na jednu matku. Důsledkem je, že

se Evropa pomalu a jistě demograficky mění v neprospěch tradičních evropských národů.

Už libyjský diktátor Muammar Kaddáfí kdysi řekl, že Evropu Arabové dobijí pomocí děloh svých

žen!!! A to se dnes děje a může být i hůře, neboť loňští i letošní imigranti si po určité době budou

moci v rámci scelování svých rodin pozvat své příbuzné do Evropy. A náklady na jejich pobyt

budou platit občané evropských států.

V Rakousku již vítací mánie přestala a stejně tak i v Bavorsku. Nyní dochází trpělivost i Němcům

z ostatních spolkových států, zejména když Institut německého průmyslu vyčíslil náklady na

imigranty (na roky 2016 – 2017) na cca 50 miliard eur, které mohly být použity ve prospěch

domácích obyvatel.

A začínají se hledat vinici zodpovědní za současnou situaci. V prvé řadě je to kancléřka Angela

Merkelová, která je srdečně pozvala a také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který

prosazuje rozmístění imigrantů pomocí kvót po celé Evropě, včetně její střední i východní části. Ti

by měli okamžitě rezignovat na své funkce a předat je zodpovědným politikům, kteří zajistí

uzavření schengenských hranic pro nelegální imigranty a jejich urychlený návrat do výchozích

zemí.

Že to lze uskutečnit v krátké době ukázala Austrálie a její představitelé. Pokud se situace nezmění,

bude si muset Evropa vzít z Austrálie příklad!!!

Mgr. Petr Michek