Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Turecký prezident Erdogan vydírá Evropu!

Turecký prezident Erdogan v posledních dnech několikrát zpochybnil dohodu Turecka s

Evropskou unií o uprchlících, když odmítl požadavek EU na změnu protiteroristického zákona v

Turecku, bez jehož změny Turecko nemůže získat pro své občany výhodu bezvízového styku.

Přitom Turecko musí do konce června splnit ještě dalších 71 podmínek potřebných pro získání

bezvízového styku s Evropskou unií.

EU žádá Turecko, aby především legislativně upřesnila dosud volně vykládanou definici

terorismu, která umožňuje Turecku pronásledovat svou opozici, nezávislé novináře a také své

menšiny, zejména Armény a Kurdy. Zákon by měl být specifikován tak, aby sloužil skutečnému

pronásledování teroristů a neměl by být zneužíván k represím vůči politickým protivníkům, což se

v dnešním Turecku děje.

Erdogan na adresu EU prohlásil: „Jdeme si vlastní cestou, ty si jdi svou!“ Jindy prohlásil, že pokud

v červnu nebude umožněn tureckým občanům bezvízový vstup do shengenského prostoru, tak

pustí uprchlíky do Evropy, což není nic jiného, než tvrdé vydírání.

Představitelé Evropské unie uvažují o udělení podmíněného souhlasu s bezvízovým stykem pro

turecké občany. Ale to je cesta do pekel, neboť Turecko dnes má 78,7 miliónů obyvatel, v naprosté

většině muslimů, a na jejím území je dnes registrováno cca 2,75 miliónů uprchlíků. Vzhledem k

tomu, že v Turecku dnes dosahuje nezaměstnanost 11,1 %, lze očekávat velký zájem o cestu do

vysněné Evropy, zejména do Německa, které svými štědrými sociálními dávkami a velkou

finanční podporou náboženských obcí etnických menšin, je lákadlem pro imigranty, zejména z

muslimských zemí.

Jelikož Německo doposud oficiálně nezrušilo pozvání A. Merkelové pro uprchlíky, tak v důsledku

této neprozíravé politiky hrozí státům Evropské unie postupná islamizace jejich území, neboť jak

je známo, Německo příval uprchlíků nezvládá a prostřednictvím Bruselu se snaží o jejich

přemístění pomoci kvót do dalších zemí EU.

Nejen balkánské země, ale dokonce i Rakousko a také Bavorsko přijaly opatření, která by vedla k

zamezení volného a nekontrolovatelného vstupu pro uprchlíky, z nichž, jak bylo zjištěno, je

většina ekonomicky motivována.

Přitom samotná smlouva EU s Tureckem, kterou dohodlo Německo pod vedením A. Merkelové, je

prakticky pro EU nevýhodná, neboť slíbená finanční pomoc, či její určitá část, může být

Tureckem zneužita proti Kurdům. Požadovaný bezvízový styk ve své podstatě může umožnit

nekontrolovatelný vstup radikálních islamistů či bojovníků Islamského státu do Evropy. Že řada z

nich je již v Evropě, to ví všechny zpravodajské služby.

Pokud představitelé EU před požadavky tureckého prezidenta Erdogana tzv. „servilně nesednou na

zadek“, lze očekávat, že Evropská unie si bude muset poradit i bez Turecka. Místo Turků, by

evropskou finanční pomoc mohli získat Řekové a Italové pro vybudování záchytných center pro

uprchlíky, nejen na řeckých, ale i na italských ostrovech, např. na Sicili a Sardinii, odkud by

odmítnutí žadatelé o azyl byli přímo posílání zpět do zemí jejich původu.

Předseda tureckého parlamentu Ismail Kahraman nedávno prohlásil, že Turecko potřebuje novou

ústavu, v níž bude zakořeněn islám jako národní náboženství. Rovněž prohlásil, že tradiční turecký

sekularismus by měl být z nejvyšší právní normy vyškrtnut, čímž v podstatě popřel základní

principy Turecké republiky, na nichž tato stojí od zavedení a přijetí Atatürkových reforem v

minulém století. Rovněž prohlásil, že Turecko jako muslimská země, by mělo mít náboženskou

ústavu.

Prezident Erdokan usiluje o uzákonění prezidentského principu vládnutí a za státní peníze si staví

přepychovou rezidenci, které se vyrovnají snad pouze paláce bývalých tureckých sultánů. Že by se

Turecko pod vedením Erdokana vracelo do 19. století? A tento muž hodlá Evropu vydírat

vyhrožováním, že pustí uprchlíky do Evropy!

Jestliže podmínky vstupu do EU museli v minulosti splnit všichni uchazeči, tak stejné podmínky

by mělo rovněž splnit Turecko. Nelze se nechat vydírat. Jelikož je Turecko převážně asijskou a

muslimskou zemí, hrozí Evropě, v případě udělení výhod bezvízového styku Turecku, agresivní

islamizace jejího území, čehož jsme již dnes svědky v řadě západních zemí.

Ve vlastním zájmu a v zájmu příštích generací evropských národů je nutno Evropu chránit před

postupnou islamizací. Saudská Arábie, místo aby nabídla pomoc a finanční prostředky uprchlíkům

v táborech vTurecku, v Syrii a v Libyi, tak nabízí Evropě, že bude financovat výstavbu 200

mešit!?! Zdá se to absurdní, ale je to vypočítaný kalkul, neboť mešity a jejich imáni jsou základem

islamizace jejich okolí.

Podobné „danajské dary“ musí Evropa rázně odmítnout a jednotlivé státy EU musí především

zajistit bezpečnost pro své vlastní obyvatele. Vynucovaný soucit s ekonomickými migranty v

tomto případě musí jít stranou!

Mgr. Petr Michek