Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Volby do Evropského parlamentu a národní zájmy.

Pomalu se nám v České republice začíná rozjíždět předvolební kampaň, tentokráte pro volby do Evropského parlamentu. V rámci České republiky budeme vybírat z několika desítek politických uskupení, ale do Evropského parlamentu (EP) se může, na základě přidělené kvóty, dostat pouze 20 zástupců ČR – europoslanců.

Většina kandidujících politických stran a hnutí hodlá v Evropském parlamentu hájit národní zájmy Čechů a Moravanů.

Politická strana Levice 21. století – Národní socialisté není výjimkou. Už z názvu strany vyplývá, že vždy hájila národní zájmy a prosazovala sociálně spravedlivou společnost.

Největším problémem Evropské unie a také i České republiky je velká nezaměstnanost. V případě úspěchu ve volbách a v rámci boje s nezaměstnaností hodláme spolupracovat s výbory Evropského parlamentu (EMPL – Zaměstnanost a sociální věci), kde budeme prosazovat založení zvláštního podvýboru EP pro přípravu strategie návratu výroby do Evropské unie.

Dále se budeme zasazovat o zvýšení kvality života a životní úrovně všech občanů, zejména mladých manželství, rodin s dětmi a seniorů, aby za celoživotní práci mohli prožít důstojné stáří.

Další naší prioritou je bezpečnost dovážených potravin, vyšší ochrana spotřebitele, ochrana našeho zemědělství a podpora rozvoje venkova, dosažení soběstačnosti ve výrobě potravin a zajištění zdravého životního prostředí.

Rovněž se hodláme zapojit do boje proti organizovanému zločinu, a proto budeme prosazovat obnovení činnosti zvláštního výboru EP CRIM , který se zabýval organizovanou trestnou činností, korupcí a praním peněz.

V EP budeme prosazovat větší ochranu lidských a občanských práv a svobod, zejména práva zaměstnanců na spravedlivou mzdu, zdravé pracovní prostředí a zrovnoprávnění žen s muži v platovém ohodnocení jejich práce. Podpoříme jednu ze základních zásad Evropské unie – stejná odměna za stejnou práci, která v mnoha oblastech pro evropské ženy dosud neplatí.

Budeme požadovat přijetí společné imigrační politiky Evropské unie a zřízení evropského systému ostrahy hranic.

Postavíme se proti tlaku mezinárodních korporací, které prosazují přijetí transatlantické smlouvy o obchodním a investičním partnerství (TTIP), která by ve svém důsledku mohla ohrozit suverenitu a národní zájmy jednotlivých členských států EU. Zasadíme se o důsledné projednání uvedené smlouvy, aby prosazované zájmy velkých korporací nebyly na úkor členských států EU, potažmo na úkor zájmů jejich občanů.

Lídrem politické strany Levice 21. století – Národní socialisté je ekonom a bývalý premiér vlády České republiky Ing. Jiří Paroubek.

Jako premiér České republiky dojednal pro Českou republiku v závěru roku 2005 nejvíce peněz z evropských fondů na jednoho obyvatele ze všech 27 států Evropské unie na léta 2007 – 2013. Jednalo se celkem o 30,6 mld. eur, což v tehdejším kurzu koruny a eura bylo cca 900 mld. korun pro Českou republiku.

Za vlády České republiky vedené premiérem Ing. Jiřím Paroubkem rostlo naše hospodářství (HDP) až 7% tempy, rostly reálné mzdy i důchody a pod kontrolou byl i schodek státního rozpočtu.

Ing. Jiří Paroubek, na rozdíl od svých nástupců M. Topolánka a P. Nečase národní ekonomice i zahraniční politice rozuměl a pracoval vždy ve prospěch našeho státu. Nikdy nic neukradl a není spjat s žádným reálným skandálem. Proto je oprávněně lídrem kandidátky politické strany Levice 21. století – Národní socialisté.