Mgr. PETR MICHEK

POLITIKA JE PRO MĚ

URČITOU FORMOU TERAPIE

Dobré myšlenky musíme odpracovat

Mgr. Petr Michek, kterému je 41 let, pochází z Moravy. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v současné době profesně působí jako právník a prokurista. Kromě toho je ale také, po rezignaci Jiřího Paroubka z čela strany LEV 21, úřadujícím místopředsedou národních socialistů, ale také členem Společnosti W. Brandta a B. Kreiského, která provozuje portál Vaše věc. Právě tato skutečnost nás vedla k setkání s P. Michkem a malému rozhovoru.

Při vašem pracovním vytížení nás docela překvapilo, že na svá záda berete ještě odpovědnost řídit stranu LEV 21. Proč jste se rozhodl převzít po rezignaci ing. Paroubka „otěže“.

Navzdory úsilí většiny členů vedení strany, včetně J. Paroubka, se nám nepodařilo naplnit cíle, které jsme si před sebe kladli. Má to řadu důvodů, v rozhodující míře jsou to ty, které jsme nemohli ovlivnit. Byl jsem ale „u toho“ a není mně lhostejná současná situace a někdy až pesimistická nálada, která se šíří mezi některými členy. Je to důsledek neuspokojivých volebních výsledků a samozřejmě, tak už tomu bývá, nenaplnění ambicí některých našich kandidátů. Věřím ale v myšlenky, které národní socialisty provázejí od jejich vzniku, je to dnes i otázkou životního postoje, postoje k sobě samému, své rodině a rovněž ke společnosti. Nechci, aby to znělo příliš vznešeně a aby to nebyla jen slova, ale musím připomenout Edvarda Beneše – rodina, práce, vlast… Beru to všechno jako výzvu a samotný výkon funkce je pak otázkou víry a vize, která mně doposud v životě ,,díky Bohu“ nikdy nechyběla.

Jaké jsou vaše bezprostřední plány?

Základním úkolem, který jsem si dal, je za pomoci všech stávajících aktivních členů do termínu konání celostátního sjezdu naší strany provést její konsolidaci a především takovou „inventuru“ členské základny včetně všech krajských organizací a jejich funkcionářů. Nezbytnou součástí bude oživení jejich zájmu o stranickou činnost a obnovení naší aktivní činnosti na všech stupních. Druhým a nezbytným úkolem bude navrácení naší strany do povědomí společnosti a tím i potenciálních voličů jako alternativy.

Dobře, otázka byla krátká, jasná a strukturovaná je i odpověď. Připojte něco konkrétního.

Postupně bych rád navštívil všechny naše krajské organizace a osobně pozval ty, kterým není stranická činnost lhostejná na celostátní sjezd, který se bude konat v dubnu letošního roku. Jeho programem by vedle obvyklé volby ústředních funkcionářů měla být i široká diskuze o dalším směřování strany LEV 21 a eventuální úprava stanov. Za základ našich úspěchů považuji především efektivní působení strany na širokou občanskou veřejnost a rovněž vnitřní jednotu, občan neodpouští vnitrostranické pletichy a politikaření, které se vždy díky snaživým novinářům dostane k voličům, občanům. Každý člen by se měl aktivně zapojovat do společenského a politického života, měl by se vyjadřovat k řešení všech témat, která občany trápí, např. podáváním návrhů k místní samosprávě. Přitom ale vždy nezapomenout prezentovat to, že je členem naší strany. Jak jsem již řekl, idea národního socialismu je především otázkou víry a osobního postoje.

I když aktivní, těžko to asi sami tito členové dokážou?

V první řadě musím říct, že naše strana již nyní má velmi dobré programové dokumenty např. pro ekonomickou nebo sociální oblast. Bohužel ne všichni se jim věnovali tak, aby s jejich znalostí mohli odpovídat na otázky, zapojovat se do diskusí, činit konkrétní kroky. Třeba také v tom je odpovědnost i řadových členů za naše nepříliš úspěšné prosazování. To se musí změnit.

Chci zmínit i konkrétní projekt Občanské poradny, který jsem vytvořil a odzkoušel při loňských senátních volbách. Je to jedna z cest vedoucích k získání zájmu veřejnosti o naši stranu, ale i možnost přivýdělku pro některé z našich členů, kteří v tuto chvíli nemají dostatek finančních prostředků. Projekt Občanské poradny jsem jako právník inicioval ve snaze řešit situaci, kdy v naší zemi je cca každý osmý občan postižen exekucí. Ze soukromých exekutorů se stala kasta a z exekucí postižených občanů se stala nová sociální třída tzv. ,,sociálních invalidů“. Projekt je založen na principu bezplatné pomoci občanům cestou konsolidace jejich závazků, zlepšení finanční gramotnosti, refinancování jejich závazků, optimalizace jimi konzumovaných půjček, úvěrů, pojistek apod. V nejzazším případě aktivně pomoci při řešení osobního bankrotu.

Musíme znát stranický pohled na řešení problémů, vědět jak na to, ale také nám to vědění a přemýšlení musí – řečeno s Havlíčkem – ráčit z hlavy a úst sjet do rukou.

Fotbal hraje jedenáctka, ale na politickou práci je těch lidí třeba víc. Jak na tom v současnosti jste s členskou základnou? Po neúspěchu v parlamentních a evropských volbách zřejmě došlo k poklesu.

Ten úbytek byl, to je vcelku přirozené, ale i mě překvapilo, že nebyl nikterak znatelný. Získávání nových, aktivních členů je ovšem velmi důležité a přiznejme si, že často velmi náročné i problematické. S touto myšlenkou budeme přistupovat k přípravě programového prohlášení, které by mělo být schváleno celostátním sjezdem. Některé limity před nás staví i existence několika dalších stran národních socialistů. Voliče to mate, tříštíme síly a hlasy, některé ta nejednota odradí vůbec. Proto už jsme začali s prvními kontakty s představiteli těchto stran, jejichž konečným a nejen mým vysněným cílem by mělo být jejich sjednocení.

To co jste nám nyní řekl, nejsou určité úkoly jen pro jednoho člověka, jak na to?

Chci si jak pro ústředí, tak v celé naší vlasti vybrat mezi aktivními členy a funkcionáři nové spolupracovníky a využít jejich znalostí, úsilí a především jejich zkušeností. S tímto jsem již začal a výsledkem je práce na úpravě stanov i programového prohlášení.

Národní socialisté vždy měli punc patriotů, vlastenců. Nyní je na stole téma střetu s islamismem.

Samozřejmě. Naše programové prohlášení bude určitě obsahovat i část o vlastenectví, národní hrdosti a bezpečnosti naší země, celé České republiky. Proto jsme v poslední době diskutovali také o otázce islamismu a s ním spojeného terorismu. Naše postoje jsou jasné, zcela předpokládatelné, není třeba je rozebírat. V podtextu hovorů veřejnosti na toto téma je téměř vždy také otázka přistěhovalectví. Tady je na stole myšlenka, kterou ještě jako premiér prosazoval Jiří Paroubek. Podpora přistěhovalectví zejména ze států východní a jižní Evropy, nezakrývejme to, slovanských států, kde můžeme předpokládat blízkost, jazykovou, náboženskou, civilizační a z toho plynoucí bezproblémovou integraci do naší společnosti.

Mluvíte o úkolech, které přesahují období do sjezdu. Znamená to, že před jeho delegáty předstoupíte jako kandidát na předsedu?

Přesně takto je, budu se ucházet o důvěru národních socialistů, delegátů dubnového sjezdu strany LEV 21.