Stručně řečeno, Antonio Guterres je budoucím generálním tajemníkem OSN, kterého do funkce

jmenovalo valné shromáždění OSN dne 13. října 2016. Ve funkci vystřídá dosavadního

generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, kterému funkční období skončí 31. prosince 2016.

Antonio Guterres se narodil 30. dubna 1949 v hlavním městě Portugalska v Lisabonu. Vystudoval

na lisabonském polytechnickém institutu fyziku a elektrotechniku. V roce 1972 vstoupil do

socialistické strany a v roce 1974, krátce po tzv. „karafiátové revoluci“, se stal jedním z čelných

představitelů socialistické strany. Prošel řadou stranických i veřejných funkcí a v roce 1992 se stal

předsedou portugalské sociální demokracie a vůdčí osobností opozice proti vládě Aníbala Cavaca

Silvy. Ve stejném roce se stal místopředsedou Socialistické internacionály.

V roce 1995 pod jeho vedením vyhrála portugalská sociální demokracie volby a A. Guterres se stal

předsedou vlády. V roce 1999 si zopakoval volební vítězství a opět byl potvrzen ve funkci

premiéra. V prvním období jeho vlády se Portugalsku ekonomicky dařilo, ale ve druhém období

nastaly jak vnitropolitické, tak i ekonomické problémy, načež v roce 2002, po prohraných

komunálních volbách, ze své funkce odstoupil.

V letech 1999 – 2005 byl zvolen předsedou Socialistické internacionály a v květnu roku 2005 byl

jmenován Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky a tuto funkci vykonával až do roku 2010. Od

1. ledna 2017 bude A. Guterres působit ve funkci generálního tajemníka OSN příštích pět let.

Zatímco v minulosti výběr nového generálního tajemníka OSN probíhal v rámci diplomatických

vyjednávání v zákulisí, tak tentokrát se kandidáti mohli představit při veřejném slyšení ve Valném

shromáždění OSN, kde mohli představit své vize a priority. Prioritou nového generálního

tajemníka OSN, jak zdůraznil ve svém nástupním projevu, bude především snaha ulevit od utrpení

nejzranitelnějším obyvatelům světa, a to zejména uprchlíkům a obyvatelům oblastí zasažených

konflikty a dále otázkám genderové rovnosti. Zajisté je to vize, která si zaslouží ocenění a pomoci

při jejím uskutečňování. Ale nic není tak čisté a nezištné, jak se to tváří!

Budoucí generální tajemník OSN, ještě než se ujal své funkce, tak již ukázal svoji „druhou“ tvář.

Na Lisabonském summitu „Evropská vize“ se v listopadu t. r. nediplomaticky obořil na evropské

politiky, když při projednávání otázky migrace řekl, že začínají kolísat, a že někteří z nich by

mohli být v pokušení podlehnout svým voličům, kteří bezhlavé přijímání převážně muslimských

imigrantů odmítají.

Dále prohlásil: „Imigrace není problém, ale řešení!“ a „.....evropské národy nemají právo

kontrolovat svoje hranice. Místo toho musí vpustit do země houfy těch nejchudobnějších lidí na

světě…“. Překvapeným politikům potom řekl bez diplomatických servítků a natvrdo, že by se

neměli ohlížet na volební cyklus a krátkodobé priority, ale měli by Evropu a svět směřovat k

vyšším hodnotám. Dále dodal: „Proto není třeba brát v úvahu odmítavé postoje obyvatel

evropských zemí“!!!

Na uvedených citacích je vidět, že budoucí generální tajemník OSN nemá na srdci budoucnost a

bezpečnost Evropy a jejich zemí, ale naopak se staví za globalismus a multikulturalis­mus, který

jak je známo, doposud nic kladného nepřinesl a pouze přispívá k rozkladu evropské kultury.

Vzápětí A. Guterres na rovinu řekl co má v úmyslu dělat až dosedne na tajemnickou židli v OSN.

Jednou z jeho priorit bude „…donutit Evropu, aby přijala více imigrantů“. Dále řekl: „…musíme

Evropany přesvědčit, že migrace je nevyhnutelná a že jsou právě multietnické, multikulturální a

multináboženské společnosti, které vytváří bohatství…“. Zúčastnění politici se po sobě nechápavě

dívali.

A podobných „kontroverzních“ vyjádření je známo více. Jeden z velkých světových finančníků

Petr Sutherland předloni, v počátcích vpádu muslimských imigrantů do Evropy, řekl: Chci

požádat vlády, aby spolupracovaly, aby pochopily, že suverenita je pouhou iluzí. Že pojem hranice

je zastaralý. K tomu patří pochopit, že stará slova a vzpomínky na vlastní zemi je nutné pohřbít a

že my všichni jsme jedno lidstvo“.

Vpád muslimských imigrantů do Evropy v loňském roce zesílil a lidé se ptali proč se nic proti

tomu nedělá. Vrchol podobným prohlášením dal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který

řekl: „..... je nutné narušit etnickou a kulturní homogenitu východoevropských států.....“

A jsme doma. Pravda proniká na světlo! Dřívější konspirační teorie se nám tu náhle odhalují jako

oficiální politická linie nadnárodních „elit“. Vysocí politici OSN, vedení a ředitelé nadnárodních

korporací a bank, mezinárodní finančníci, přední politici Evropské unie a USA, zkrátka většina

těch, kteří se každoročně scházejí na uzavřených zasedáních Bilderberského klubu, pomalu

pracují na přeměně Evropy k obrazu svému. USA potřebuje slabou Evropu, které by vnutila své

obchodní smlouvy o volném obchodu a za tím účelem potřebuje Evropu bez původního

obyvatelstva, které chce postupně nahradit přistěhovalci. Cílem je oslabit střední a východní

Evropu a poté získat převahu nad Ruskou federací a rozdělit si její nerostné bohatství.

Ale to je cesta do pekel, která by vedla k celosvětové válce. Naštěstí státy sdružené ve

Vyšegrádské skupině úzce spolupracují a diktát Bruselu a přidělované kvóty imigrantů důrazně

odmítají. Důsledkem tlaku Bruselu je skutečnost, že stále častěji si lidé i politici kladou otázku: „K

čemu nám je členství v Evropské unii, která se snaží z likvidovat naši kulturu a usiluje o islamizaci

našich zemí?“. Pokud i nadále bude Evropu řídit nevolená Evropská komise, která je ve vleku

USA a nadnárodních korporací a bankovních domů, tak dříve či později dojde k rozpadu Evropské

unie. A Britové, jako vždy předvídaví, naznačili v „Brexitu“ ostatním zemím EU jednu z možných

cest…

Mgr. Petr Michek