Proč je potřeba nové hymny pro ČR?

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Ing. Jiří Kejval nedávno v Českém rozhlase prohlásil, že česká státní hymna Kde domov můj je málo majestátní. Podle něj chtějí funkcionáři ČOV rozvířit debatu, zda nenastal čas naši hymnu změnit tak, aby byla sebevědomější, monumentálnější a dynamičtější, či zda by neměla mít, jako dříve, dvě sloky.
Připomněl, že hymna České republiky se hraje především při sportovních ceremoniálech a poté co se v roce 1992 rozdělilo Československo, tak přišla o svou slovenskou část, a je oproti ostatním hymnám krátká.
A proto byl požádán dirigent a skladatel Miloš Bok, aby vytvořil nové aranžmá státní hymny, včetně slov druhé sloky, která zní:
Kde domov můj, kde domov můj.
V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar, a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!
Po uveřejnění nového hudebního aranžmá státní hymny a slov druhé sloky se rozvířila široká rozprava, která nevyzněla pro novou verzi státní hymny právě příznivě, spíše naopak. Nová verze hymny vzbudila řadu nesouhlasů a kritických stanovisek. Přesto bych vyslovil souhlas s názorem předsedy ČOV Ing. Jiřího Kejvala v jedné věci, že Česká republika potřebuje novou a rozšířenou státní hymnu, ale ne v navrhovaném aranžmá a znění. K odůvodnění svého stanoviska sděluji
následující historické reminiscence.
Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. prosince 1992 – Ústava České republiky v preambuli říká. Cituji: „My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku…atd.“.
Z uvedeného textu vyplývá, že Česká republika se dnes skládá ze tří historických zemí Koruny české – Království českého, Markrabství moravského a Velkovévodství slezského, což dokládá i současný velký státní znak, který nese symboly všech třech historických zemí. I první Československá republika měla ve svém státním znaku znaky pěti samosprávných zemí a státní hymna opěvovala alespoň dvě z nich. Ovšem stávají státní hymna i její nově navrhovaná úprava pouze opěvují a oslavují Zemi českou (Čechy, jinak Česko) a pouze Čechy jako národ, ale o Moravě a Moravanech, natož o Slezsku a Slezanech, tam nemají žádnou zmínku!!! Copak Morava a

Slezsko jsou protektorátem Čech, Česka? Copak si obyvatelé východní části republiky nezaslouží, aby jejich země byla opěvována ve státní hymně? Pročpak to asi žádného navrhovatele nové hymny nenapadlo? Vždyť patrně polovina našich sportovních reprezentantů vždy pochází z východní části republiky – z Moravy a ze Slezska.
Nedávno mi jeden známý řekl: „Nezdá se vám komické zpívat na Moravě, že země česká domov můj, když jsem se narodil v moravském Prostějově? A proč máme ve vlastní zemi opěvovat zemi sousední? To si doposud nikdo tohoto anachronismu ještě nevšiml? Proč není ve státní hymně jako druhá sloka zařazena zlidovělá píseň Moravo, Moravo? Copak by to mohlo někomu v Čechách vadit? Vždyť společný stát s malými mezerami tvoříme více jak tisíc let“. Musel jsem konstatovat, že má ve všem pravdu!!
Dnes je Česká republika rozdělena na 14 samosprávných, ale ekonomicky, rozlohou, počtem obyvatel a daňovou výtěžností nesourodých a nevyvážených krajů. I když zdravý rozum po listopadu 1989 velel obnovit zemské uspořádání v České republice, tak po krátkém zrušení byly opět od roku 2000 obnoveny kraje, které de facto kopírují kraje zavedené totalitní mocí po roce 1948!?! Přitom naší sousedé v Rakousku a v Německu mají zemské uspořádání, které je mnohokrát levnější na provoz, než 14 našich krajů, takže naše veřejná správá je dvakráte dražší než u nich a vydáváme na ni zbytečně miliardy korun navíc. Česká nebo raději Českomoravská republika, jako dobrý hospodář by si zasloužila obnovení historicky ověřeného zemského principu. Jako první krok k nápravě by mohlo být rozšíření stávají hymny o druhou sloku, která by odstraňovala stávající diskriminaci obyvatel naší republiky, kteří žijí ve východní části našeho státu. První sloka písně Moravo, Moravo, kterou složil Moravan Ludvík z Dietrichů a slova napsal Čech Václav Hanka, plně splňuje výše uvedené požadavky ČOV tak, aby nová hymna byla přijatelná pro většinu obyvatel naší republiky a důstojně reprezentovala doma i v zahraničí náš stát. Posuďte sami.
Kde domov můj?, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě stkví se jara květ, zemský ráj to na pohled,
a to je ta krásná země, země česká domov můj, země česká domov můj.
Moravó, Moravó, Moravěnko milá, co z tebe pochází, chasa ušlechtilá. Chasa ušlechtilá, žádostivá boje, a jaké potomstvo rodí půda tvoje, a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

Sucho, sucho, kdy to skončí?

10. 09. 2018 | Novinové titulky z poslední doby hovoří jasně. Hlavním tématem je nedostatek vody a velké sucho, a to nejen po celé České republice, ale i ve většině států Evropy. Vtipálkové tvrdí, že imigranti z Afriky přivezli do Evropy i vlastní saharské podnebí, aby jim zde nebylo zima.

Oznámení

21. 08. 2018 | Politická strana Moravané, za kterou kandiduje v podzimních senátních volbách v senátním obvodu č. 62 právník Mg. Petr Michek z Prostějova, nabízí delegování občanů do volebních komisí na Prostějovsku, Kojetínsku a Tovačovsku. Účast ve volební komisi je placená. V případě vašeho zájmu zašlete prosím nejpozději do 2. září 2018 vaše údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. číslo a obec či město, kde byste chtěli být delegováni do volební komise prostřednictvím sms na tel. 731 495 630, nebo pomocí e-mailu na adresu: p.dohnal@email.cz. S přáním všeho dobrého vás zdraví Ing.Pavel Dohnal, předseda politické strany Moravané

Má představa práce senátora III.

21. 08. 2018 | Rozhodně podpořím schválení zákona o sociálním bydlení, o kterém se hovoří více jak dvacet let, neboť jeho realizace by mohla vyřešit bytovou nouzi lidí, kteří se ocitli ne vlastní vinou na ulici nebo žijí v nevyhovujícím bydlení. Podpořím zřízení všech třech tipů sociálního bydlení – krizového, sociálního a dostupného, včetně startovacích bytů pro mladé rodiny a azylových bytů pro seniory.

Merkelové teče do bot

07. 08. 2018 | Místo, aby se Německo podílelo s Itálií, Francií a Španělskem na ochraně vnějších hranic EU, snížilo lukrativní sociální dávky, které běžencům poskytuje a dodržovalo platné unijní předpisy, tak se snaží tuto zátěž, která vznikla právě pozváním imigrantů A. Merkelovou, přenést na ostatní státy EU, jmenovitě na Polsko, Slovensko, Maďarsko a Českou republiku, které svorně tento diktát, a de facto skrytou islamizaci svého území odmítají.

Proč usiluji o Vaši přízeň v senátních volbách na Prostějovsku

07. 08. 2018 | Jsem přesvědčen o tom, že stejně jako u nás existuje minimální mzda, měl by stejné výše dosahovat i garantovaný minimální důchod. Zvyšující se počet seniorů si přímo vyžaduje vyvinout snahu o zabezpeční jejich důstojných podmínek pro spokojené stáří. A navrhnout to může i senátor.

Má představa práce senátora II.

02. 08. 2018 | Zde vidím východisko a zajištění nápravy prostřednictvím podání návrhu zákona na zestátnění exekučních úřadů, kde by exekutoři pobírali plat a nebyli závislí na zisku, jehož vidina z nich mnohdy činí asociální „hrabivé dráby“.

Je potřeba v ČR zavést sektorovou daň?

02. 08. 2018 | Dne 28. března 2018 uveřejnila analytička Lenka Zlámalová na serveru Echo24.cz článek pod názvem „Z Česka se stal krmelec Evropy“. Cituje tu názory francouzského ekonoma Thomase Pikettyho, který na základě veřejně dostupných údajů z Eurostatu došel k jednoznačnému závěru, že společná Evropa je dobrá jen pro některé a jiným, například České republice, přímo škodí!!!

Má představa práce senátora I.

24. 06. 2018 | Není mi lhostejno, jak se na Prostějovsku žije, že průměrný republikový důchod našich seniorů byl v loňském roce cca 11 850 Kč, z toho u mužů byl 13 076 Kč a u žen pouze 10 758 Kč, přičemž v Olomouckém kraji dosáhl průměrný důchod výše 11 496 Kč, což je nejnižší částka ze všech krajů v republice.

Evropskou komisi je nutné zrušit a Evropskou unii zásadně reformovat!

24. 05. 2018 | Má-li myšlenka Evropské unie přežít, tak je více jak nutné, v prvé řadě zrušit Evropskou komisi jako zbytečný byrokratický orgán a celý systém zásadně reformovat. Mimochodem Evropská komise zaměstnává 24 tisíc lidí a celkové vedení Evropské unie se všemi svými úřady a komisemi zaměstnává cca 60 tisíc zaměstnanců!!!

Moravský národ existuje

09. 05. 2018 | Součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod a předsednictvo České národní rady ji vyhlásilo součástí ústavního pořádku České republiky.

Nezapomínejme na naše hrdiny!

09. 05. 2018 | Dne 27. května uplyne 76 let

Proč je potřeba nové hymny pro ČR?

03. 04. 2018 | Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Ing. Jiří Kejval nedávno v Českém rozhlase prohlásil,

Nůžky se otvírají

22. 03. 2018 | Nůžky se otvírají a nespokojenost evropských občanů stoupá!

Málo připomínaná historie ČSR

08. 03. 2018 | V letošním roce si připomínáne několik významných výročí událostí z naší historie – 70 let od komunistického puče v únoru 1948, 80 let od...

Hodnoty života a jejich dnešní proměny

19. 02. 2018 | Nedávno jsem dostal e-mail s názvem „Jak se změnily hodnoty života“ a jako autor byl podepsán...

Co nás čeká?

31. 01. 2018 | Česká republika má po prezidentských volbách, ve kterých vyhrál staronový prezident Miloš Zeman nad svým protikandidátem Jiřím Drahošem o cca 152 000 voličských hlasů. Jiří Drahoš svému...

Kam vedou Evropu?

22. 01. 2018 | Nedávno jsem byl upozorněn na článek Fabrice Hadjadja, uveřejněný v italském deníku Avvenire dne 28. května 2017, který lze...

Co se děje s demokracií v Evropě?

14. 01. 2018 | Od roku 2015 se Evropa zmítá pod náporem ekonomických muslimských imigrantů, kteří se snaží dostat zejména do Německa, Švédska, Itálie, Francie a Velké Británie...

Lisabonská smlouva a ČR

30. 12. 2017 | Často slýcháme, že Evropská unie se řídí Lisabonskou smlouvou, ale málo kdo ví co tato smlouva obsahuje a co jí předcházelo. Žáci ve školách se dnes učí, že...

Senioři v ČR a jejich důchody.

13. 12. 2017 | Podíváme-li se v poslední době na novinové titulky, tak se dozvíme, že podle ministerstva financí - česká ekonomika je v dobré kondici. Další titulek ovšem hlásá, že čtvrtina Čechů žije od výplaty k výplatě. Ale jak jsou na tom Moravané a Slezané, to už se nedovíme.

Nereformovatelná Evropská unie

06. 12. 2017 | Evropská unie je nereformovatelná prohlásil Václav Klaus mladší v rozhovoru pro deník Právo (30. 11. 2017). Přitom oficiální stanovisko ODS zní, že EU je nutné reformovat!?! Názor premiéra vlády ČR v demisi Bohuslava Sobotky je, že...

Španělsko má opět politické vězně.

17. 11. 2017 | Evropa již třetí měsíc skloňuje ve všech pádech Katalánsko, které žádá na centrální španělské vládě nezávislost. Katalánsko je jedním ze 17 samosprávných společenství ve Španělském království. Rozlohu má 32 114 km², což činí pouhých 6,3 % z celého území Španělska. Počet obyvatel má...

Co nám chystá EU?

04. 11. 2017 | V deníku Právo ze dne 2. listopadu 2017, v příspěvku sociologa a europoslance Jana Kellera - Až se jaro zeptá, ve kterém hodnotí neochotu politických stran v ČR sestavit vládu, zaznělo. Cituji: "Pokud budou strany ve svých obstrukcích pokračovat, budeme půl roku přešlapovat v provizoriu, než se někdy v červnu dočkáme...

Kam nás zavede spolupráce evropské levice a pravice?

19. 10. 2017 | O nečekáný gól do vlastní branky se překvapivě zasloužil jeden z nejznámějších německých politiků, šéf německých sociálních demokratů (SPD) a bývalý předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, když se...

Máslo a nemorální marže obchodních řetězců

06. 10. 2017 | Máslo je jedním ze základních druhů lidských potravin, a také je jednou ze strategických surovin, které se dají i několik let udržovat ve zmrazeném stavu. Podle Českého statistického úřadu dodávaly mlékárny do obchodních řetězců v srpnu letošního roku máslo za...

V Barceloně Španělé znásilnili demokracii.

06. 10. 2017 | Nedělní brutální zákrok španělské policie a národní gardy v Barceloně proti pokojným katalánským voličům, kteří chtěli vyjádřit svoji vůli v referendu o nezávislosti Katalánska, v mnohém připomínal...

Zapomenuté 29. září 1938

06. 10. 2017 | V minulých dnech, aniž by to některá masmédia připomenula, uplynulo 79 let od přijetí tzv. "mnichovského diktátu" vůči Československu – Mnichovské dohody čtyř velmocí, na základě které...

Evropský soud byl z politizován!

15. 09. 2017 | V minulých dnech Evropský soud rozhodl, že stížnost Maďarska a Slovenska proti povinnému (nucenému) přerozdělování, většinou ekonomických migrantů z Řecka a z Itálie na jejich území, je...

Multikulturalismus se zvrhl ve vraždění Evropanů

04. 09. 2017 | Nedávno zvolený francouský prezident M. F. Macron s nevídanou arogancí prohlásil, že problémy Polska a Maďarska "vyřeší" do tří měsíců od prezidentských voleb ve Francii. Na adresu zemí V4...

Evropa pláče

30. 08. 2017 | Evropa pláče nad obětmi muslimských džihádistů, kteří v minulých dnech zaútočili na obyvatele Evropy hned v několika zemích. K jejich útokům se...

Proč ta čechizace Moravy?

07. 08. 2017 | Poslední červencovou neděli se již po dvacáté páte uskutečnily (novodobé) Slavnosti bratrství setkávání Čechů a Slováků na Velké Javořině, nejvyšším to vrchu na moravsko-slovenském pomezí v Bílých karpatech, kde se sešlo...

Brusel útočí na země V4!

28. 07. 2017 | Země sdružené v uskupení V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) čelí v poslední době tlakům a útokům ze strany bruselské, nikým nevolené, Evropské komise a některých západních politiků, kvůli...

Prospělo by ČR zavedení eura?

13. 07. 2017 | Při vstupu České republiky do Evropské unie se naši představitelé zavázali přijmout euro. Naštěstí tehdy neurčili pevný termín. Prospělo by dnes zavedení eura našemu hospodářství? Podívejme se jaké jsou názory našich politiků a ekonomů na zavedení eura v České republice.

Historie varuje

27. 06. 2017 | Rčení "Historia magistra vitae aneb dějiny jsou učitelkou života", vždy platilo, platí to i dnes a platit to bude i v budoucnu. Historická paměť evropských národů varuje před...

Tradice zavazuje

14. 06. 2017 | Mezi národní tradice každého státu patří slavení státních svátků, které připomínají významné dějinné události. Jedním ze státních svátků České republiky je i státní svátek – Den slovanských...

Kdo nám nutí multikulturalismus?

29. 05. 2017 | Západní Evropa se pomalu, ale jistě dostává do područí svých muslimských menšin, které požadují islamizaci veřejného života v jednotlivých zemích.

Milost pro Jiřího Kájínka

22. 05. 2017 | Před nedávnem prezident České republiky Miloš Zeman překvapil veřejnost prohlášením, že se vážně zabývá udělením milosti Jiřímu Kájínkovi, který byl 23. června 1998 odsouzen Krajským soudem v Plzni na doživotí za vraždu, pokus o vraždu a další méně závažné činy.

Kdy nám Německo zaplatí válečné reparace?

14. 05. 2017 | V minulých dnech jsme si připomenuli 72. výročí ukončení druhé světové války a osvobození našich zemí Rudou a Americkou armádou. Při této příležitosti jsem se zamyslel nad škodami, které tehdejšímu Československu vznikly v důsledku rozpoutání druhé světové války Německem.

Proč pravici vadí přímá demokracie?

26. 04. 2017 | Ve středu dne 19. dubna 2017 se na Univerzitě Karlově v Praze uskutečnila tzv. "superdebata", které se zúčastnili lídři všech prlamentních stran s vyjimkou zástupce ČSSD, neboť avizovaný ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se kvůli nemoci omluvil.

Politická korektnost ano, či ne?

20. 04. 2017 | V poslední době pojmy politická korektnost (někdy též politická správnost či společenská nezávadnost) slýcháme velmi často. Jsou to překlady anglického termínu political correctness. Dosti často slýcháme tento termín v podobě přívlastku politicky korektní – politically correct. A řada z nás v používání politické korektnosti vidí útok na svobodu projevu a svobodu myšlení a zdá se, že nejsme daleko od pravdy.

Komu vadí uskupení zemí V4?

04. 04. 2017 | Maďarský Visegrád, kde roku 1335 jednali o uspořádání střední Evropy králové Čech, Polska a Uherska, se symbolicky stal místem vzniku tzv. Visegrádské trojky (tvořené Československem, Maďarskem a Polskem), která vznikla podepsáním dohody o spolupráci na společné cestě k evropské integraci dne 15. února 1991 v památném Visegrádu.

Myslí to Francouzi vážně?

20. 03. 2017 | Ve Francii to začíná vřít. Probíhají primárky jak levicových, tak i pravicových kandidátů na prezidenta Francouzské republiky.

Kdo chce zničit evropskou civilizaci?

22. 02. 2017 | Nedávno se mi do rukou dostala kniha Benjamina Kurase – Jak zabít civilizaci. Říkáte, že nevíte kdo je Benjamin Kuras?

Kdo profituje z imigrantů?

10. 02. 2017 | Stále častěji lze slyšet vyjádření zahraničních turistů, zejména z Německa a z Rakouska, kteří říkají: „Závidíme vám vašeho prezidenta Miloše Zemana, který odmítá se řídit politickou korektností a nebojí se nazývat negativní skutečnosti pravými jmény.“

Nový americký prezident Trump a NATO.

30. 01. 2017 | V pátek dne 20. ledna 2017 proběhla ve Washingtonu inaugurace 45. prezidenta USA Donalda Trumpa – podnikatele, obchodníka i autora několika knih o tom, jak úspěšně podnikat.

Zbraňová směrnice EK a postoj ČR.

03. 01. 2017 | V polovině listopadu roku 2016 předložila Evropská komise (EK) k projednání tzv. „zbraňovou směrnici“, která vyvolala emoce nejen mezi europoslanci, ale také mezi všemi evropskými myslivci, sběrateli zbraní, muzejníky, biatlonisty i politiky.

Další útok islámského radikála.

31. 12. 2016 | Po útocích v Madridu, v Londýně, v Paříži a v Nice zaútočil islámský radikál i v Berlíně.

Kdo je Antonio Guterres?

16. 12. 2016 | Stručně řečeno, Antonio Guterres je budoucím generálním tajemníkem OSN, kterého do funkce jmenovalo valné shromáždění OSN dne 13. října 2016.

Vrátíme do Ústavy České republiky pojem národ ?

28. 11. 2016 | Ústava České republiky, přijatá Ústavním zákonem České národní rady dne 16. prosince 1992 začíná preambulí, kde se praví:

Potřebuje ČR svého Trumpa?

23. 11. 2016 | Překvapivé zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem USA vzbudilo emoce nejen v USA, ale i v řadě evropských států, včetně České republiky.

Dalajláma v ČR.

04. 11. 2016 | Žádná z předcházejících návštěv tibetského Dalajlámy v České republice nevzbudila tolik pozornosti jako ta současná, když v pondělí dne 17. října 2016 dorazil do Prahy.

Kdy konečně zrušíme kraje?

20. 10. 2016 | Nedávné volby do zastupitelstev krajů již tradičně mnoho voličů nepřilákaly a účast ve volbách v žádném kraji nepřekročila 40% oprávněných voličů.

Zvoní hrana Angele Merkelové v politice?

05. 10. 2016 | Heslo Angely Merkelové „Zvládneme to“, dnes již neplatí.

Imigranti a EU.

27. 09. 2016 | Evropa má řadu zkušeností s imigranty a jako taková je známá svou vstřícností a pomocí.

Voda už je strategická surovina.

05. 09. 2016 | Když jsme před lety slyšeli informaci, že voda se bude v budoucnosti prodávat v obchodech, tak jsme tomu ani nechtěli věřit.

Jak jsme se stali kolonií.

05. 09. 2016 | Pod názvem „Jak jsme se stali kolonií“ vydalo v roce 2015 nakladatelství Rybka Publishers knihu mladé renomované ekonomky Doc. Ing. Ilony Švihlíkové, která je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vystudovala obor mezinárodní obchod a komerční jazyky.

Evropská unie a TTIP.

12. 08. 2016 | Evropská unie a USA již delší dobu, de facto několik roků (jednání o TTIP bylo zahájeno v červenci roku 2013), více méně v utajení, připravují uzavření obchodní dohody o zóně volného obchodu, známé jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP).

Co nám vadí na EU.

31. 07. 2016 | Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření dne 1. července 2013 tvoří 28 evropských států s cca 507,7 miliony obyvatel, což je asi 7,3 % světové populace.

Brexit jako příklad.

11. 07. 2016 | Málokdo z vedení Evropské unie očekával, že tzv. „brexit“ bude hlasováním britských občanů uveden v život.

Brexit, brexit, brexit.

21. 06. 2016 | V posledních dnech zaznívá stále častěji ve většině médií slovo brexit, které označuje možný odchod Velké Británie z Evropské unie, přičemž brexit je složenina ze slov Británie a anglického názvu pro odchod Exit.

Kdo bude prezidentem ČR?

08. 06. 2016 | S patřičným předstihem začala naše média uveřejňovat úvahy na téma, kdo bude příštím prezidentem České republiky po Miloši Zemanovi.

Turecký prezident Erdogan vydírá Evropu!

26. 05. 2016 | Turecký prezident Erdogan v posledních dnech několikrát zpochybnil dohodu Turecka s Evropskou unií o uprchlících.

Sudetští Němci a svatodušní svátky.

23. 05. 2016 | S pravidelností sobě vlastní pořádají sudetští Němci a jejich potomci každoročně o svatodušních svátcích své sudetoněmecké (dny) sněmy, letos již po 67.

Czechia nebo Česká republika?

28. 04. 2016 | Naši politici se opět blýskli!!! Vymysleli jednoslovný název pro Českou republiku – Czechia a očekávali uznání.

Je Turecko věrohodný partner?

30. 03. 2016 | Po zdlouhavých jednáních mezi zástupci Evropské unie s Tureckem, byla podepsána dohoda o řešení migrační krize – o vracení nelegálních migrantů z Řecka do Turecka, výměnou za Syřany, kteří z Turecka míří do Evropy (Řecka a Německa).

Proč zmizel zlatý poklad České republiky?

04. 03. 2016 | Zlato lidé rýžují, těží a také tezaurují již tisíce let. Zlato je vždy jistotou pro své majitele. Pro státy je zlato vždy součástí jejich národního či státního pokladu a rovněž je součástí jejich devizových rezerv.

Bilderberg a uprchlíci.

15. 02. 2016 | Málokdo z nás ví, že duchovním otcem evropského sjednocovacího procesu (Evropské unie) byl Richard Mikuláš hrabě von Coudenhove – Kallergi, rakouský politik s japonskými předky a s československým občanstvím (1894 – 1972).

Proč není Morava samosprávnou zemí v České republice, aneb snahy Čechů o její podmanění.

27. 01. 2016 | Vážení čtenáři, položili jste si někdy otázku, proč Morava není samosprávnou (spolkovou) zemí v České republice jako je to u našich sousedů v Rakousku a ve Spolkové republice Německo? Petr Michek, Jiří Drápela

Jak zviditelnit malé politické strany, aneb jak do krajských voleb, a nejen do nich.

12. 01. 2016 | Politické strany jako takové v České republice provází krize. Po sedmi letech vlády pravice v České republice, kterou doprovázela řada korupčních afér (např. senátora Nováka) sice zvítězila sociální demokracie, ale neobdržela dostatečný počet hlasů, aby mohla sestavit většinovou vládu, (neboť i ji poškodila korupční aféra hejtmana Rátha), a tak musí spoluvládnout s pravicovými lidovci a s protestním hnutím Ano (Aliancí nespokojených občanů 2011), které vede charismatický miliardář Andrej Babiš.

Tradice moravských Vánoc a hrozba islamizace Evropy

12. 01. 2016 | Čtyři neděle před vánočními svátky nám začíná období adventu (z lat. adventus = příchod). Je to začátek liturgického roku a předvánoční období očekávání Narození Páně - Spasitele, čas duchovní přípravy na Vánoce a doba rozjímání. Dříve byly v adventu zakázány lidové zábavy, tanec i zpěv, aby se lid nerozptyloval.

17. listopad

27. 11. 2015 | 1939 – 1989 – 2015. V historii zemí se některé události opakují vícekrát. Dne 17. listopadu 2015 si budeme připomínat dvě historické události, které se shodou okolností udály v Praze s padesátiletým odstupem. V roce 1939 dne 15. března Německo obsadilo zbytek českých zemí a vyhlásilo Protektorát Čechy a Morava.

Povede jednou přes Moravu průplav DOL?

20. 10. 2015 | Snahy o vybudování průplavu, kanálu nebo vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe (DOL) mají velmi dlouhou historii. V roce 1653 moravský zemský sněm, za podpory římského císaře a českého krále Ferdinanda III.

Exekuce a exekutoři

15. 10. 2015 | S výrazy jako je exekuce neboli vykonávací řízení a exekutoři se v poslední době můžeme setkávat častěji, než tomu bylo v minulosti. Není se co divit, neboť zadluženost domácností v České republice se zvyšuje rok od roku a tím také roste počet vymáhaných dlužných částek soudními exekutory.

Hrozí Evropě islamizace?

04. 10. 2015 | Libyjský vůdce plukovník Muammar Kaddáfí kdysi prohlásil, že do padesáti let bude Evropa islámská. Bez boje a díky vysoké porodnosti islámských žen, neboť na každou z nich připadá v průměru 8,1 narozených dětí, zatímco na evropské ženy pouze 1,3 – 1,5 dítěte.

Cikáni – Romové a jejich integrace do většinové společnosti

28. 09. 2015 | V současnosti žije v Evropě cca devět miliónů Cikánů. Nejvíce jich snad žije v Rumunsku (1,9 mil.), v Bulharsku (750 tis.), ve Španělsku (700 tis.), v Maďarsku (600 tis.), na Slovensku (500 tis.), v České republice (350 tis.)...

Letní čas a co s ním?

23. 09. 2015 | Jste pro zrušení či ponechání každoročního zavádění letního času? Kdo s touto myšlenkou vlastně přišel jako první?

Jak řešit problémy naší společnosti?

23. 09. 2015 | V letošním roce uplyne 25 let, co studenti vyšli do ulic, byli policií zmasakrováni a následně padl komunistický režim. Většina obyvatel tehdejšího Československa očekávala pozitivní změny. Nastartováno k nim naše společnost měla, ale dnes, s odstupem 25 let, začínáme uvažovat, zda jsme v mnoha případech nepromarnili čas.

Volby do Evropského parlamentu a národní zájmy.

23. 09. 2015 | Pomalu se nám v České republice začíná rozjíždět předvolební kampaň, tentokráte pro volby do Evropského parlamentu. V rámci České republiky budeme vybírat z několika desítek politických uskupení, ale do Evropského parlamentu (EP) se může, na základě přidělené kvóty, dostat pouze 20 zástupců ČR - europoslanců.

Vychovává pozitivní diskriminace parazity?

23. 09. 2015 | V minulém roce masmédia informovala o nepokojích v Českých Budějovicích, kde dětský konflikt na pískovišti přerostl ve srážky s rasovým podtextem mezi majoritními občany a minoritními Cikány – Romy. Po nepokojích ve městech Šluknovském výběžku, v Litvínově, v Mostě atd., byl zde opět nastolen problém soužití minority s majoritní společností.

Jsme připraveni na blackout?

16. 09. 2015 | Blackout je výrazný plošný výpadek elektrického proudu, který zastaví zásobování měst, států nebo dokonce i částí kontinentů elektrickou energií. Jeho příčiny mohou být různé. Například extrémní letní spotřeba elektrické energie způsobená zapojením mnoha klimatizačních systémů, špatný technický stav přenosové energetické sítě, zatížení přenosových systémů (např. námrazou, okolní vegetací), přenos velkých výkonů na hranici zatížitelnosti, špatně vyhodnocená porucha v přenosové síti apod.

Budeme vymírat?

15. 08. 2015 | Český statistický úřad v loňském roce uveřejnil informaci, že do konce století vymřou tři miliony obyvatel České republiky. Podle projektu soudobé statistiky bude mít Česká republika v roce 2101 jen 7 680 000 obyvatel.

Dobré myšlenky musíme odpracovat

17. 02. 2015 | Mgr. Petr Michek, kterému je 41 let, pochází z Moravy. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v současné době profesně působí jako právník a prokurista. Kromě toho je ale také, po rezignaci Jiřího Paroubka z čela strany LEV 21, úřadujícím místopředsedou národních socialistů, ale také členem Společnosti W. Brandta a B. Kreiského, která provozuje portál Vaše věc. Právě tato skutečnost nás vedla k setkání s P. Michkem a malému rozhovoru.

Zamyšlení na počátku roku 2015

09. 01. 2015 | Někoho baví sbírání hub, další sbírá poštovní známky a někdo nejraději hraje golf. Mě ovšem baví politika a historie s ní spojená.

Dočká se Morava obnovy zemského uspořádání v České republice?

26. 09. 2014 | Podle historiků je nejpravděpodobnější skutečnost, že samospráva Moravy je oficiálně datována od roku 1029, kdy se vlády ujali knížata z rodu Přemyslova a Moravské markrabství mělo vlastní samosprávu až do roku 1918. Paradoxem doby bylo, že po vzniku samostatné ČSR v roce 1918, měla Morava méně samosprávy, než tomu bylo v Rakousko-Uherském soustátí. Tehdy se na Moravě nenašel politik, který by v Praze obhájil zemskou samosprávu Moravy a tato situace přetrvává ve své podstatě do současnosti.

Babišonoviny opět zazářily

29. 05. 2014 | Předevčírem mi přišly čtyři otázky a já na ně prakticky hned odpověděl. Babišonoviny aneb MfD si vyfabulovaly, že místopředseda strany LEV 21 Michek z peněz firmy, kde je zaměstnancem, financuje volební kampaň strany.

Jaké jsou příčiny povodní?

11. 07. 2013 | V posledních letech jsme svědky častých povodní, které způsobují miliardové škody. Letošní povodně zejména v Čechách napáchaly obrovské škody. V povodí Vltavy, Labe a Ohře se odhaduje, že škody na státním vodohospodářském majetku přesáhnou více jak dvě miliardy korun. Agrární komora České republiky vyčísluje škody, které povodně napáchaly v zemědělství, částkou cca 2 miliardy korun. A jaké škody voda napáchala na majetcích měst, obcí a jednotlivých občanů, se dovíme později, až je vyčíslí pojišťovny.

Bude v České republice „ztracená generace“?

05. 06. 2013 | Nezaměstnanost mladých lidí sužuje celou Evropu. Podle Eurostatu je v současnosti bez práce 26,5 miliónů obyvatel Evropy a nejhůře jsou na tom mladí lidé do dvaceti pěti let. Těch je téměř šest miliónů. Ekonomové i sociologové je začínají nazývat „ztracenou generací“. Míra nezaměstnanosti dosahuje v Evropské unii téměř 11 %.Přitom asi před pěti roky dosahovala pouze 7 %. V eurozóně (ve státech, které přijaly euro) vzrostla míra nezaměstnanosti na cca 12 %. Důvodem je pokračující hospodářská krize.

Kde hledat úspory?

30. 05. 2013 | Nečasova vláda prosazuje reformy ve všech oblastech, aby našla finance na udržení svého nepovedeného vládnutí. Bohužel, většinou se snaží ušetřit na nesprávných místech a doslova odírá nejchudší občany (invalidní důchodce, starobní důchodce a rodiny s malými dětmi). Ročně platí Česká republika kolem 40 – 50 miliard úroků za státní dluh, který neustále roste. A při tom se nabízí možnost ušetření několika miliard korun ročně. Ale to bychom museli mít jiné územně správní členění našeho státu.

Pravicová koalice nesmyslně atakuje české zemědělce

26. 05. 2013 | Letošní rok je pro další osud českého zemědělství klíčový, a to z několika hledisek. Tím hlavním je skutečnost, že vrcholí jednání o konečné podobě reformy společné zemědělské politiky (SZP). Na něj navazuje diskuse o podobě transformace reformy SZP na podmínky českého zemědělství.

Blýská se na lepší časy?

12. 04. 2013 | V tomto týdnu přijal prezident České republiky Miloš Zeman delegaci představitelů Agrární komory ČR. Ti prezidentovi předali deset bodů svých požadavků, pro něž by uvítali prezidentovu podporu. Mimo jiné požadovali podporu propagaci tuzemských potravin, živočišné výrobě a v neposlední řadě omezení dominantního postavení obchodních řetězců na našem spotřebitelském trhu, které ovládají celkem tři čtvrtiny tuzemského obchodu s potravinami a na němž většinou upřednostňují zahraniční výrobky.

Co všechno nevíme o potravinách

09. 04. 2013 | V poslední době se tzv. „roztrhl pytel“ s informacemi (de facto s aférami), o kvalitě či nekvalitě potravin na našem spotřebním trhu. Zejména výrobky dovážené z Polska ztratily na důvěryhodnosti. Není se co divit. Výskyt posypové soli v masných, pekárenských a cukrářských výrobcích, jed na potkany v oplatcích a vaflích, ve vanilkové zmrzlině ani stopa po vanilce, místo ní piperonal, který se používá na ničení vší a v poslední řadě poznatek, že polské uzeniny a zejména klobásy jsou vyráběny z uhynulých nebo nemocných zvířat! To jsou aféry polské. Nelze se potom divit, že naši občané i turisté odmítají kupovat polské uzeniny, zejména dříve vyhlášené a oblíbené klobásky.

Kdy vznikne rizikový fond pro zemědělce?

05. 04. 2013 | Ministr zemědělství Petr Bendl nedávno na tiskové konferenci konstatoval, že podle čísel statistiků se naším zemědělcům začíná dařit lépe než v minulosti. Roste jim zisk, vyváží více potravin, než se k nám doveze a také více investují. V loňském roce dosáhli zemědělci druhého nejlepšího zisku za posledních patnáct let, když vydělali 16,1 miliardy korun, a to přesto, že na jižní Moravě letní sucho zlikvidovalo většinu úrody a v celé České republice loňská sklizeň obilovin meziročně poklesla asi o pětinu, což bylo důsledkem jarních mrazů a sucha.

Farmářské trhy - staronový fenomén

26. 03. 2013 | Ve středověku uděloval panovník městům i obcím právo trhu. Čím více trhů bylo městům a obcím panovníkem uděleno, tím větší byla jejich vážnost, neboť trhy umožňovaly domácím i přespolním řemeslníkům a sedlákům prodej i směnu jejich výrobků. Města, obce, řemeslníci i sedláci byli spokojeni, neboť každý na tom vydělal. Pravidelné konání trhů přispívalo k prosperitě obyvatel daného místa i jeho okolí, neboť naplňovalo jejich peněženky.

Není konina jako konina

14. 03. 2013 | V posledních týdnech ovládala evropský kontinent aféra s koňským masem. Mediální hysterie, kterou toto téma vyvolalo, je v mnoha ohledech paradoxní. V České republice jsme se za poslední léta potýkali s daleko závažnějšími aférami, kdy potraviny zahraniční produkce ohrožovaly naše občany na zdraví a přitom žádná z nich nespustila takový mediální humbuk, jako ta s koňským masem, která nikoho na zdraví ani na životě neohrožuje. Jestli to spíše nesouvisí s tím, že byla odhalena ve Velké Británii, tedy u daleko silnějšího hráče v rámci evropské sedmadvacítky.

Vláda za všechny prachy

13. 03. 2013 | Je dnešní vláda České republiky výkvět osobností a odborníků na slovo vzatých anebo skupina kamarádů, která si postupně rozebírá státní majetek? Toť otázka! To, co vláda Petra Nečase dnes předvádí, nemá za posledních více jak dvacet let obdoby. Je to nejasociálnější vláda, jaká zde doposud byla. Místo toho, aby prosazovala investice do veřejných projektů, podporovala naše zemědělství a potravinářský průmysl a snažila se o vytvoření pracovních míst, tak vymýšlí nesystémové reformy spojené s korupcí. Ty mají samozřejmě zaplatit ti nejchudší obyvatelé republiky (např. Změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením).

Kalousek bohužel není Čuba

22. 02. 2013 | Středeční Právo přineslo informaci, že nově zvolený prezident České republiky Miloš Zeman přijal bývalého předsedu JZD Agrokombinát Slušovice Františka Čubu. V této souvislosti uvedlo, že František Čuba bude novému prezidentovi radit v otázkách zemědělství, což se ovšem ukázalo jako nepravdivé. Zajímavá reakce na tuto skutečnost zazněla z úst současného ministra financí (vystudovaného chemika) Miroslava Kalouska.